Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM)

La nostra història

El nostre Escoltisme a Mallorca comença l'any 1956 de la mà de l'Eladi Homs i Zimmer i de la seva esposa Maria Ferret, amb la formació de la Secció Ramon Llull, acollida a una entitat anomenada Joventut Antoniana. Dos anys més tard va néixer el primer grup femení amb l'Agrupament Reina Costança.

El mes de febrer de 1959 es constitueix l'Oficina Diocesana d'Informació i Coordinació d'Escoltisme i el mateix mes el Bisbat de Mallorca va aprovar els Estatuts del nostre Moviment.

L'abril de 1961 es reuniren al Sant Jordi de Biniatzar sis agrupaments masculins i un de femení, amb un total de 10 unitats i 117 escoltes. Es va constituir la capelleta monòlit ¨Mare de Déu dels Escoltes¨, que avui en dia es troba al camp Escolta de Sa Torrentera.

A partir dels anys 70, el Moviment Escolta de Mallorca i el Guiatge Catòlic de Mallorca inicien trobades conjuntes de cara a una unificació dels dos moviments, que es produí el mes de maig de 1976 amb el nom actual.

L'any 1974 es publica un carnet sobre les experiències inicials en coeducació, en funcionament des de 1972. L'any 1985 es van comprar uns terrenys al centre de Mallorca, a Sencelles, per convertir-los en Camp Escolta (Sa Torrentera).

El 6 de novembre de 1989, juntament amb altres entitats, el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca es mobilitza i aconsegueix paralitzar les obres d'urbanització de Cala Mondragó. Posteriorment, el Govern Balear declarà Cala Mondragó Parc Natural.

El nostre present

Actualment formen el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca disset Agrupaments, dels quals deu són a la part forana de Mallorca. Un total de 250 caps i més d'un milenar de nins i joves fan possible la proposta escolta a Mallorca.

Estem compromesos a educar en la fe des de i per la Comunitat Cristiana a través dels nostres educadors.

Estem compromesos en una proposta coeducativa que eduqui al.lots i al.lotes a realitzar-se dins d'un projecte d'educació comú.

Estem compromesos amb el nostre país, concretant els nostres compromisos en la transformació de la realitat que ens envolta.

Estem compromesos amb una educació mediambiental ja que des de la naturalesa aprenem els valors de creixement, gratuïtat, esforç i llibertat com a dons de Déu.

El nostre futur

El Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca està treballant en aquests moments en una sèrie de projectes com integració de minusvàlids a les unitats, ja siguin físics o psíquics, educació per la natura, adaptant el camp escolta de Sa Torrentera en un lloc on es puguin realitzar el major número d'activitats tot incentivant l'empriu d'energies alternatives, es treballa amb la intenció i la il.lusió de deixar aquest món una mica millor de com l'hem trobat.

(Article publicat al número 1 de la revista del Protocol L'Ull).

Per més informació, visita la web oficial de MEGM: www.megm.org .