www.JouScout.com

 CERCADOR DE RECURSOS.

 Pots buscar a tota la Web o bé dins de JouScout.com

 (selecciona l’opció que desitgis)

Google
 
Tota la Web JouScout.com

D'interès: com fer recerques més eficients a Google

 

Secció patrocinada per:

 

 

 

 

Links d’interès:

Ø FEDERACIONS ESCOLTES INTERNACIONALS

Ø FEDERACIONS ESCOLTES NACIONALS

Ø ASSOCIACIONS ESCOLTES DE CATALUNYA

Ø ASSOCIACIONS ESCOLTES DEL PAÍS VALENCIÀ

Ø ASSOCIACIONS ESCOLTES DE LES ILLES BALEARS

Ø CENTRES D'ESPLAI, CASALS I GRUPS DE COLÒNIES

Ø ALTRES ORGANISMES D’INTERÈS

Ø ALTRES ASSOCIACIONS I WEBS SOBRE ESCOLTISME I ESPLAI

Ø ONGs I VOLUNTARIAT

 

 

FEDERACIONS ESCOLTES INTERNACIONALS

 

Organitzacions oficials o majoritàries:

 

WOSM (ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL MOVIMENT SCOUT)

                  www.scout.org

 

WAGGGS (ASSOCIACIÓ MUNDIAL DE NOIES GUIES I NOIES SCOUT)

                   www.wagggsworld.org

 

CICS (CONFERENCIA INTERNACIONAL CATÒLICA D’ESCOLTISME) (fa de pont entre WOSM i l’Església Catòlica; en són membres les associacions i federacions escoltes que es defineixen com a catòliques)

                   www.cics.org

 

Organitzacions independents:

 

WFIS (FEDERACIÓ MUNDIAL DE SCOUTS INDEPENDENTS) (oberta a les associacions que no estiguin afiliades a cap altre organisme internacional, amb la condició que segueixin el mètode tradicional original de Baden-Powell)

                   www.wfis-worldwide.org

 

UIGSE-FSE (UNIÓ INTERNACIONAL DE LES GUIES I SCOUTS D'EUROPA - FEDERACIÓ D'ESCOLTISME EUROPEU) (de marcat sentit religiós; restringida a associacions de confessió cristiana i que segueixin el mètode tradicional de Baden-Powell)

                   www.uigse.org

 

Organitzacions d’escoltisme adult:

 

ISGF - AISG (AMISTAT INTERNACIONAL SCOUT I GUIA) (ex-escoltes i escoltes adults; amb el suport de WOSM i WAGGGS)

                   www.isgf.org

 

ISF (GERMANDAT INTERNACIONAL SCOUT) (ex-escoltes i escoltes adults; vinculada a WFIS)

                   www.isf-world.org

 

TORNAR AMUNT

 

 

FEDERACIONS ESCOLTES NACIONALS

 

Federacions amb reconeixement oficial:

 

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME A ESPANYA (FEE), reconeguda per WOSM, formada per:

www.scoutsfee.org

 

Ø  MSC (MOVIMENT SCOUT CATÒLIC) (federació confessional catòlica)

www.scouts.es

 

Ø  ASDE (FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE SCOUTS D’ESPANYA) (federació laica)

                  www.scout.es

                  www.asde.es

 

Ø  FCEG (FEDERACIÓ CATALANA D’ESCOLTISME I GUIATGE) (reuneix a les associacions catalanes; no és membre de FEE però hi té un conveni d'associació)

                  www.fceg.cat

                  www.socdecau.cat

        

COMITÈ D’ENLLAÇ DEL GUIATGE A ESPANYA (CEGE), reconegut per WAGGGS, format per:

 

Ø  FEG (FEDERACIÓ ESPANYOLA DE GUIDISME)

www.feg.org.es

 

Ø  FCEG (FEDERACIÓ CATALANA D’ESCOLTISME I GUIATGE)

         www.fceg.cat

                  www.socdecau.cat

 

Federacions d’escoltisme adult:

 

AISG España (AMISTAD INTERNACIONAL SCOUT Y GUÍA ESPAÑA) (federació per a les associacions d’escoltes adults; reconeguda per ISGF - AISG)

                   www.aisg.es

 

TORNAR AMUNT

 

 

ASSOCIACIONS ESCOLTES DE CATALUNYA

 

Associacions amb reconeixement oficial:

 

MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA (MEG) (abans MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA - MEGSJC) (reconeguda per FCEG; de confessió catòlica però com a opció, no com a obligació)

                   www.escoltesiguies.cat

 

ESCOLTES CATALANS (EC) (reconeguda per FCEG; laica)

                  www.escoltes.org

 

ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA (AEC) (fusió entre GERMANOR ESCOLTA DE CATALUNYA (GEC) i SCOUTS DE CATALUNYA) (reconeguda per FCEG i per ASDE; laica)

www.accioescolta.org

 

Associacions independents:

 

CENTRE MARISTA D’ESCOLTES (CMS) (vinculat als col·legis Maristes de Catalunya, combina el mètode escolta de Baden-Powell amb l'estil educatiu marista, iniciat per Marcel·lí Champagnat)

                  www.maristes.cat/cms/

 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE SCOUTS (WFIS-CATALUNYA) (membres de WFIS; escoltisme tradicional)

                  www.ac-scouts.org

 

SCOUTS BADEN-POWELL (SBP) (associació d'àmbit estatal, amb un agrupament a Badalona; laica)

                  www.sbp.es

 

GUIES I SCOUTS D'EUROPA a Catalunya (AEGSE) (associació d'àmbit estatal, amb un agrupament a Barcelona i un altre a Igualada; de marcat sentit religiós; membres de UIGSE-FSE)

                  www.escoltisme.eu

 

Associacions d’escoltisme adult:

 

SCOUTS I GUIES ADULTS DE CATALUNYA (SiGAC) (escoltisme adult; membres de AISG España)

                  http://sigac.aisg.es

 

ASSOCIACIÓ D’ESCOLTES MARINS (ex-escoltes; escoltisme adult en el medi marí)

                  http://vellsllopsdemar.blogspot.com.es

 

TORNAR AMUNT

 

 

ASSOCIACIONS ESCOLTES DEL PAÍS VALENCIÀ

 

Associacions amb reconeixement oficial:

 

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ (FEV) (SCOUTS DE CASTELLÓ, MOVIMENT ESCOLTA DE VALÈNCIA, SCOUTS D’ALACANT) (reconeguda per MSC; de confessió catòlica)

www.scoutsfev.org

 

SCOUTS VALENCIANS (reconeguda per ASDE; laica)

                  www.scoutsvalencians.org

 

ASSOCIACIÓ GUIATGE VALENCIÀ (AGV) (reconeguda per FEG)

                   http://agv.feg.org.es/

 

Associacions independents:

 

Asociación Española GUÍAS Y SCOUTS DE EUROPA (AEGSE) (associació d'àmbit estatal, amb un agrupament a València; de marcat sentit religiós; membres de UIGSE-FSE)

                  www.scouts-de-europa.org

 

TORNAR AMUNT

 

 

ASSOCIACIONS ESCOLTES DE LES ILLES BALEARS

 

Associacions amb reconeixement oficial:

 

MOVIMENT ESCOLTA I GUIATGE DE MALLORCA (MEGM) (reconeguda per MSC; de confessió catòlica)

                   www.megm.org

 

ESCOLTES DE MENORCA (EM) (reconeguda per MSC; de confessió catòlica)

                   www.escoltesmenorca.org

                   http://escoltesdemenorca.blogspot.com.es

 

ESCOLTES I GUIES DE MALLORCA (EGM) (reconeguda per FEG)

                   www.mallorcaweb.net/escoltesmca/

                   http://escoltesiguiesdemallorca.blogspot.com.es

 

SCOUTS DE BALEARS (reconeguda per ASDE)

                   http://www.scout.es/¿quienes-somos/contactar/

 

Associacions d’escoltisme adult:

 

APLEC SCOUT – Antics Escoltes de Mallorca (ex-escoltes i escoltisme adult; membres de AISG España)

                  www.aplecscout.org

 

TORNAR AMUNT

 

 

CENTRES D'ESPLAI, CASALS I GRUPS DE COLÒNIES

 

JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ (moviment catòlic de la diòcesi de València, que compta amb més de 150 centres a diferents parròquies)

www.juniorsmd.org

 

MOVIMENT DE CENTRES D’ESPLAI CRISTIANS CATALANS (MCECC) (confederació que agrupa els centres d’esplai de la majoria de diòcesis catalanes, aglutinant més de 200 centres d’esplai). Està format per:

http://twitter.com/esplaisMCECC

 

Ø  FUNDACIÓ PERE TARRÉS. Moviment de Centres d’Esplai Cristians. (centres d’esplai de l'Arxidiòcesi de Barcelona i de les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic)

www.peretarres.org

 

Ø  FUNDACIÓ VERGE BLANCA. Centres d’Esplai Cristians. (centres d’esplai de la diòcesi de Lleida)

www.vergeblanca.org

 

Ø  FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA. Federació de Centres d’Esplai Cristians. (centres d’esplai de la diòcesi de Tarragona)

http://fundaciosiurana.cat

 

Ø  FUNDACIÓ Mn. VÍCTOR SALLENT. Grups d’Esplai Cristians. (centres d’esplai de la diòcesi de Solsona)

www.victorsallent.org

 

Ø  FUNDACIÓ D’ESPLAIS SANTA MARIA DE NÚRIA (centres d’esplai de la diòcesi de l’Urgell)

www.femn.org

 

Ø  FUNDACIÓ CROERA. Servei Diocesà de Colònies i de l’Esplai. (centres d’esplai de la diòcesi de Tortosa)

http://www.bisbattortosa.org/

 

FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA Mare de Déu del Mont (Coordinació de Centres d'Esplai per les comarques de Girona i l’Alt Maresme)

www.fundacioesplaigirona.org

 

COORDINACIÓ CATALANA de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai (CCCCCE) (confederació que coordina les federacions de Centres d'Esplais Cristians, les Escoles de l’Esplai -de formació d’educadors en el lleure- i les entitats prestadores de serveis d'educació en el lleure, de les diòcesis catalanes. En són membres totes les federacions integrades en MCECC més la Fundació Esplai Girona. Compta amb més de 320 entitats i centres.)

www.coordinaciocatalana.org

 

ESPLAC - ESPLAIS CATALANS (agrupació d’esplais "de caràcter lliurepensador, republicà, federal, democràtic, laic i progressista"; compta amb uns 100 centres)

www.esplac.cat

 

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI (Federació Catalana de l’Esplai; Associació Catalana de Cases de Colònies; Centre d'Estudis de l'Esplai; Serveis d’Esplai; Suport Associatiu)

www.esplai.org

 

MOVIMENT D'ESPLAIS DEL VALLÈS (amb centres al Vallès Occidental i el Vallès Oriental)

www.mev.cat

 

MIJAC - MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL D'ACCIÓ CATÒLICA (amb centres a Catalunya i les Balears)

www.mijaccb.org

 

CONFEDERACIÓN DON BOSCO (confederació d'àmbit estatal, que agrupa 9 federacions d'esplai salesians, agrupant 135 centres a tota Espanya)

www.confedonbosco.org

Ø FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE CATALUNYA (esplais salesians a Catalunya)

www.federaciodonbosco.com

 

Ø FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA (esplais salesians al País Valencià)

ww3.don-bosco.org

AZIMUT (moviment educatiu d'excursionisme, present en alguns centres excursionistes de la FEEC, Catalunya)

http://www.feec.cat/moviment-azimut

 

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS JUVENILS MÀ OBERTA / COR OBERT DE CATALUNYA (vinculada als col·legis Maristes de Catalunya)

www.fajmacor.org

 

FUNDACIÓ ESPLAI DE LES ILLES (Grups d'Esplai de Mallorca; Institut de Formació Ramón Serra - Escola de l'Esplai)

www.fundacioesplai.org

www.gdem.org

 

OJE - ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA (associació d'àmbit estatal, amb vincles amb la Confédération Européenne de Scoutisme)

www.oje.es

Ø OJE - ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA EN CATALUÑA

www.ojecat.org

 

Ø OJE - ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA EN ILLES BALEARS

http://ojeilles.wix.com/ojeilles

 

Ø OJE - ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

www.ojevalencia.org

CRUC - COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA (entitats i esplais amb un projecte compromés amb el desenvolupament del món rural)

www.cruc.info

 

ESPLAIS DE LA GARROTXA (petita associació ubicada a la comarca de La Garrotxa)

www.esplaisdelagarrotxa.cat

 

ESPLAIS VALENCIANS (petita associació ubicada al País Valencià, de caràcter laic)

http://esplaisvalencians.wordpress.com

 

TORNAR AMUNT

 

 

ALTRES ORGANISMES D’INTERÈS

 

Excursionisme:

 

F.E.E.C. – FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA (senderisme; terrenys d’acampada i refugis)

                   www.feec.cat

 

FEDERACIÓ D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (senderisme; informació)

www.femecv.com

 

FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA (informació federativa)

www.fbmweb.com

 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE REFUGIOS Y ALBERGUES (albergs i refugis del Pirineu)

www.refugiosyalbergues.com

 

Joventut i voluntariat:

 

SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT (GENERALITAT DE CATALUNYA) (directori d’entitats juvenils, terrenys d’acampada, albergs, informació diversa)

                   http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut

 

XARXANET (xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya)

                   www.xarxanet.org

 

JOVES.NET (xarxa de recursos d’informació juvenil a València)

www.joves.net

 

CNJC – CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA (xarxa d’associacions juvenils de Catalunya)

www.cnjc.cat

 

CJCV – CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (xarxa d’associacions juvenils valencianes)

www.cjcv.org

 

CJIB – CONSELL DE JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS (xarxa d’associacions juvenils de les Balears)

www.facebook.com/ConsellJoventut

 

FUNDACIÓ TRIANGLE JOVE (espai de col·laboració i coordinació del CJCV, CJIB i CNJC)

http://trianglejove.wordpress.com

 

Meteorologia:

 

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA (prediccions meteorològiques a nivell català)

www.meteocat.com

 

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA (prediccions meteorològiques per municipi, a nivell estatal)

                   www.aemet.es

 

altres pàgines d’informació i pronòstic meteorològic

                   Favorits meteo

 

Mapes i utilitats per als desplaçaments:

 

MOBILITAT.ORG (calcular la ruta entre dues poblacions catalanes amb transport públic o privat)

www.mobilitat.org

 

GUÍA REPSOL (calcular la ruta entre dues poblacions; plànols de carrers)

www.guiarepsol.com

 

mapes i atles electrònics (cartografia, mapes, imatges de satèl·lit)

Favorits cartografia

 

Recursos:

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (webs temàtiques destinades a mestres i professors: educació especial, interculturalitat, psicologia infantil, prevenció de la violència, etc.)

http://w3.cnice.mec.es/wt/index.html

 

PLASTILINA. Legislación de Tiempo Libre (normativa autonòmica sobre campaments i cursos de monitors)

http://www.entuayuda.com/plastilina/legal/index.html

 

ÁGORA MARIANISTA (recursos; si l’exploreu una mica podeu trobar molts jocs i cançons)

                   www.marianistas.org

 

TORNAR AMUNT

 

 

ALTRES ASSOCIACIONS I WEBS SOBRE ESCOLTISME I ESPLAI

 

Promoció i suport de l’escoltisme:

 

PROJECTE 4VENTS (projecte de col·laboració entre les entitats escoltes de València, Mallorca, Menorca, l'Alguer i Catalunya)

www.escoltes4vents.org

 

FUNDACIÓ JOSEP SANS (promoció i suport de l’escoltisme; vinculada a MEG)

www.fundaciojsans.cat

 

FUNDACIÓ MARIA FERRET (promoció d'activitats formatives, culturals i de lleure; vinculada a MEGM)

http://ferret.cecili.cat

 

FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI (promoció i suport de l’escoltisme; vinculada a FEV)

www.fundaciosantjordi.com

 

FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL (promoció i suport de l’escoltisme laic; vinculada a Escoltes Catalans)

www.josepcarol.org

 

XARXAMEG (ex-escoltes; suport a MEG)

http://xarxameg.cat

 

AMESCOLTES (ex-escoltes; suport a Escoltes Catalans)

www.amescoltes.org

http://www.josepcarol.org/frontoffice/amescoltes/quees.php

 

SPANISH WORK PARTY (camp de treball perquè escoltes espanyols col·laborin amb el Centre Scout Internacional de Kandersteg, Suïssa)

http://swpkisc.blogspot.com.es

 

Escoltisme 2.0 (interactuant a Internet):

 

TWITTER - Escoltisme (tuïts de les associacions i federacions escoltes que operen a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears)

http://twitter.com/JouScout/escoltes-assoc

  

TWITTER - Agrupaments escoltes FCEG (tuïts dels agrupaments escoltes i guies de Catalunya)

http://twitter.com/fceg_cat/agrupaments-cat

 

TWITTER - Esplai (tuïts de les federacions d'esplai que operen a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears)

https://twitter.com/JouScout/esplais-federac

 

FACEBOOK - "Vaig ser ESCOLTA, anava al CAU, de CAMPAMENTS i vaig fer la PROMESA" (grup d'ex-escoltes a Facebook)

http://www.facebook.com/groups/36896316890/

 

WIKIPEDIA - ESCULTISMO (portal dedicat a l’Escoltisme de l’edició en espanyol de la Wikipedia)

http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Escultismo

 

LA ROCA DEL CONSEJO (notícies, fòrum, fotos i wiki-enciclopèdia sobre escoltisme)

www.larocadelconsejo.net

 

JOTI - JAMBOREE ON THE INTERNET (Jamboree Scout mundial a Internet; se celebra cada any el 3er cap de setmana d'octubre)

                   www.joti.org

 

SKOLTA ESPERANTO-LIGO (escoltisme en llengua esperanto)

                   http://esperanto.org/skolta/

 

Recursos:

 

SCOUTS EN ESPAÑOL  (recursos, legislació, terrenys d’acampada)

                   www.scouts-es.org

 

KUMBAWORLD (lletres i acords de cançons)

                   www.kumbaworld.com

 

MANUALIDADES Y TALLERES (recursos, manualitats; vinculada al grup scout Iruzun, de Donosti)

                   www.miltalleres.com

 

SCOUTING THE WEB (recursos en anglès)

www.scoutingtheweb.com

 

GLOBAL SCOUT NET (xarxa internacional de recursos scouts)

                   www.scoutnet.org

 

ESTRIS.CAT ("Revista Estris" publicació per a monitors de centres d’esplai i agrupaments escoltes, editada per la Fundació Pere Tarrés; recursos)

                   www.estris.cat

 

E-COLÒNIES (diari digital amb informació sobre el món de les colònies, l'escola, les associacions i les famílies; editat per l'ACCAC)

                   www.e-colonies.cat

 

Comerç:

 

BROWNSEA (la botiga dels escoltes i les guies)

                   www.brownsea.net

                   c/ Calàbria, 88 - 08015 Barcelona

 

L'AVENTURA (botiga scout)

                   www.laventurascout.com

                   Plaza Escuelas Pías, 3 (frente Iglesia Escolapios C/Carniceros) - 46001 València

 

INTERSPORT KENIA (botiga d'esports amb articles scouts)

                   www.esportskenia.net

                   Av. Alexandre Rosselló, 7 - 07002 Palma de Mallorca

 

CÍRCULO DE COLECCIONISTAS SCOUTS (col·leccionisme scout)

www.circuloscout.es

 

Terrenys d’acampada i cases de colònies:

 

CAMPAMENTS I MÉS (terrenys d’acampada gestionats per MEG)

                   www.campaments.cat

 

ACAMPADA (terrenys d’acampada gestionats per EC)

www.acampada.org

 

CASES DE COLÒNIES .CAT (directori de cases de colònies de Catalunya)

www.casesdecolonies.cat

 

ACCAC - ASSOCIACIÓ DE CASES DE COLÒNIES I ALBERGS DE CATALUNYA (agrupa 80 cases de colònies catalanes)

www.accac.cat

 

altres portals on buscar terrenys d’acampada i cases de colònies

Cases de colònies i terrenys d'acampada

 

Directori d’agrupaments:

 

SOY SCOUT (directori i mapa d’associacions i agrupaments escoltes de tota Espanya; molt complet)

www.soyscout.es

 

NOSALTRES.CAT (directori d'agrupaments escoltes i esplais)

                   http://www.nosaltres.cat/www/seccio?p_idint=104119

 

CerCAT - Escoltisme (directori d’entitats escoltes)

                   http://www.cercat.cat/cgi-cercat/templates/temes4.CFM?cercat__tema=escoltes&cercat__1=tempslliure&cercat__2=joves

 

CerCAT - Esplai i Centres d'Esplai (directori de centres d'esplai)

                   http://www.cercat.cat/cgi-cercat/templates/temes4.CFM?cercat__tema=esplai&cercat__1=tempslliure&cercat__2=joves

 

ENLLAÇOS SOBRE ESCOLTISME PER A LES ILLES BALEARS (interessant recull d'enllaços de l'AEG Reina Constança de Mallorca)

 http://aegrc.wordpress.com/web/utilitats-i-enllacos/

 

ALL SCOUTING ASSOCIATIONS IN EVERY COUNTRY (TROOP 97) (al llarg de 6 pàgines, apareixen alfabèticament ordenats tots els països del món i les seves corresponents associacions escoltes)

http://www.troop97.net/wrldsct1.htm

        

TORNAR AMUNT

 

 

ONGs I VOLUNTARIAT

 

ALDEAS INFANTILES (ofereix als nens desemparats una família i una llar estable, així com una preparació sòlida per a arribar a una vida autònoma)

www.aldeasinfantiles.es

 

AMNISTIA INTERNACIONAL (moviment mundial de defensa dels drets humans)

www.amnistiacatalunya.org

www.amnesty.org

www.es.amnesty.org

 

ARRELS (atenció a les persones sense llar)

www.arrelsfundacio.org

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (vol millorar la qualitat de vida del malalt de càncer i de la seva família)

www.aecc.es

 

AYUDA EN ACCIÓN (vol millorar les condicions de nens, famílies i comunitats del Tercer Món a través de projectes de desenvolupament integrals)

www.ayudaenaccion.org

 

BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ (envien voluntaris a zones en conflicte, per promoure la pau i els drets humans)

www.peacebrigades.org

 

CANAL SOLIDARI .ORG (notícies, serveis i recursos sobre solidaritat, cooperació, pau, drets humans i inclusió social)

www.canalsolidari.org

www.canalsolidario.org

A destacar el seu directori de ONGs espanyoles:

www.canalsolidario.org/directorio-ong

 

CÀRITAS (assistència, suport i atenció a tots aquells col·lectius que viuen marginats de la societat)

www.caritas.es

 

CASAL DELS INFANTS (actuen en els barris més vulnerables per aconseguir millores en la qualitat de vida dels infants, joves i famílies en risc d’exclusió social i de les comunitats on viuen)

www.casaldelraval.org

 

COMUNITAT DE SANT'EGIDIO (participa en multitud de projectes: serveis dirigits a pobres, malalts, minusvàlids, ancians, pròfugs, estrangers... cooperació internacional, ajuda al desenvolupament, abolició de la pena de mort...)

www.santegidio.org

 

CONGDE (coordinadora espanyola de ONG centrades en el tema de desenvolupament)

www.coordinadoraongd.org

 

CREU ROJA (el seu ideal és la protecció de la vida i la salut humanes; desenvolupa multitud de tasques: primers auxilis, rescat de persones, atenció a gent necessitada, ajuda domiciliària, immigració, programes de salut, medi ambient, ajuda humanitària internacional, intervenció en casos de conflicte o catàstrofe, igualtat de gènere, serveis socials, promoció d'hàbits saludables,...)

www.creuroja.org

www.cruzroja.es

 

DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (estudia i defensa les espècies i els ecosistemes de Catalunya)

www.depana.org

 

FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD) (prevenció de drogodependències)

www.fad.es

 

GREENPEACE (ecologisme, protecció i defensa de la natura)

www.greenpeace.org

 

HACES FALTA .ORG (buscar feina en el món del voluntariat)

www.hacesfalta.org

 

INTERMON OXFAM (educació de la infància i cooperació al desenvolupament en els països del Sud; comerç just; emergències i campanyes)

www.intermonoxfam.org

 

JUSTÍCIA I PAU (Promoció i defensa dels drets humans, la justícia, la pau i la solidaritat. Treballen temes de desarmament, antimilitarisme, infància, presons, tercer món, quart món... Les seves accions són de denúncia i sensibilització.)

www.justiciaipau.org

 

MANS UNIDES (Lluita contra la fam, la desnutrició, la misèria, la malaltia, el subdesenvolupament i l’analfabetisme. Elabora campanyes de sensibilització de la població espanyola, i finança projectes de desenvolupament en països del Sud.)

www.mansunides.ad

www.manosunidas.org

 

MÉDICOS SIN FRONTERAS (formada per professionals de la medicina, proporciona ajuda humanitària a les víctimes de catàstrofes i conflictes armats)

www.msf.es

 

PALLAPUPAS (pallasos d'hospital; treballa als hospitals per millorar la qualitat de vida dels infants i ancians malalts, per mitjà de l’actuació d’actors amb formació específica per a treballar en centres de salut)

www.pallapupas.org

 

PALLASOS SENSE FRONTERES (vol millorar la situació psicològica de la població de camps de refugiats i zones en conflicte, per mitjà de l’actuació d’artistes voluntaris)

www.clowns.org

 

SETEM - Servei Tercer Món (denuncia les desigualtats Nord-Sud, promou el comerç just)

www.setem.cat

 

SOS ÀFRICA (solidaritat amb Àfrica, recolzament a l’escolarització de nenes i nens del continent, atenció als immigrants d’origen africà)

www.sos-africa.org

 

SOS RACISME (defensa dels drets humans, lluita contra el racisme i la xenofòbia)

www.sosracisme.org

 

UNESCOCAT - Centre UNESCO de Catalunya (promou la cultura de la pau a través de l’educació, la ciència, la cultura i la comunicació)

www.unescocat.org

 

UNICEF (organisme de Nacions Unides que promou el benestar, la protecció i la defensa dels drets dels nens i nenes del món)

www.unicef.es

 

VETERINARIS SENSE FRONTERES (vol millorar la sanitat i les produccions animals, amb la finalitat de beneficiar la nutrició i la salut dels éssers humans, tenint en compte la preservació del medi ambient i el desenvolupament sostenible)

www.veterinariossinfronteras.org

 

WWF (conservació de la natura i desenvolupament sostenible)

www.wwf.es

www.adena.es

 

TORNAR AMUNT

 

 

 

 

Notifiqueu un enllaç trencat (gràcies!)