La veritable felicitat.

 

Jo havia demanat...

 

Jo havia demanat a Déu la força per obtenir l’èxit;

      Ell m’ha fet feble a fi que aprengui humilment a obeir.

Jo havia demanat la salut per fer grans coses;

      Ell m’ha donat la malaltia perquè faci coses millors.

Jo havia demanat la riquesa per poder ser feliç;

      Ell m’ha donat la pobresa perquè pugui ser assenyat.

Jo havia demanat el poder per ser apreciat pels homes;

      Ell m’ha donat la feblesa a fi que senti la necessitat de Déu. .

Jo havia demanat un company a fi de no viure sol;

      Ell m’ha donat un cor a fi que pugui estimar tots els meus germans.

Jo havia demanat coses que puguin alegrar la meva vida;

      Jo he rebut la vida a fi que em pugui alegrar de totes les coses.

No he tingut res del que havia demanat,

      però he rebut tot el que havia esperat.

Malgrat això mateix,

      les meves pregaries no formulades han estat escoltades.

Jo sóc d’entre els homes el més abundosament complert.

 

Text anònim, gravat

sobre una placa de bronze

en un Institut de Readaptació a Nova York.

 

TORNAR