ARXIUS EN FORMAT .PDF de “ACROBAT READER”

·       Per llegir arxius amb extensió “.PDF“ et caldrà tenir instal·lat al teu ordinador el programa “ACROBAT READER”.

·       Si ja el tens instal·lat, n’hi ha prou de fer “clic” sobre l’arxiu per obrir-lo.

·       Però si no s’obre automàticament, aleshores fes-hi “clic” amb el botó dret del ratolí, i en el menú que es desplega tria l’opció “Guardar destino como...”

 

El programa “ACROBAT READER” es pot obtenir gratuïtament a la pàgina web de “ADOBE”: getreader

Passos a seguir per a la instal·lació del programa:

1.  Entra en aquest link: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

2.  S’obrirà una pàgina per descarregar-se la última versió del programa. Veuràs que hi ha marcats amb þ altres programes que també descarregarà. Tu només necessites el programa Acrobat Reader. Si et dóna altres opcions (Google Chrome, Barra de herramientas, Yahoo Toolbar, Photoshop,...) pots desactivar-les si no t’interessen.

3.  Fes “clic” sobre el botó Descargar ahora” (“Download”) per iniciar la descàrrega.

4.  En el quadre de diàleg que s’obre fes “clic” sobre el botó Ejecutar”.

5.  El programa començarà a descarregar-se. Segueix les instruccions que ell mateix et va donant per completar la instal·lació.

 

 

En el cas que tinguessis un sistema operatiu antic (p.ex. Windows XP o similar) hauràs d’instal·lar una versió més antiga d’Acrobat Reader. Comprova que on diu Su sistema:” apareixen correctament identificats el teu sistema operatiu i el teu idioma. Si no és així, els hauràs de seleccionar manualment:

1.  Fes “clic” sobre “¿Tiene un idioma o sistema operativo diferentes?” (Different language or operating system?”)

2.  On posa Seleccione un sistema operativo” (“Select an operating System”) tria el sistema operatiu del teu ordinador (p.ex. Windows XP SP3).

3.  On posa Seleccione un idioma” (“Language”) tria “Catalan” o “Spanish

4.  On posa Seleccione una versión” (“Select a version”) tria una de les versions.

5.  Fes “clic” sobre el botó Descargar ahora” (“Download”) per iniciar la descàrrega.

6.  En el quadre de diàleg que s’obre fes “clic” sobre el botó Ejecutar”.

7.  El programa començarà a descarregar-se. Segueix les instruccions que ell mateix et va donant per completar la instal·lació.