| Novetats  | Jocs | Tècniques | Manualitats | Contes i reflexions | Excursions | Consells | Cançoner | Altres |
JouScout.com - Consells: problemes freqüents.

Problemes freqüents amb nens i adolescents.

 

BARALLES I AGRESSIONS. GESTIÓ DE CONFLICTES.

 

En aquest punt parlarem de situacions puntuals, no de nens agressius de per sí, dels quals en tractem a l’apartat de “El nen agressiu”.

 

D’acord amb els psicòlegs, la competència entre individus per obtenir un recurs escàs degenera en agressivitat quan les persones no tenen mitjans per negociar adequadament el conflicte. Que vol dir això? Doncs que si tenim dos nens i un sol caramel, i tots dos el volen, és probable que s’acabin barallant; però si ensenyem a aquests nens a resoldre els conflictes d’una altra manera, p. ex. jugant-se el caramel a sorts, el més probable és que no es barallin.

Puc donar fe de què això és veritat; la meva experiència de molts anys al cau m’ho ha demostrat. Quan ens arriben nens nous al cau, de 6 o 7 anys, els primers dies és normal que es barallin per tenir una joguina, o per jugar algun paper protagonista en algun joc; però tant bon punt els ensenyem a dirimir aquestes diferències a “pedra, paper o tisores”, les baralles s’acaben i els propis nens fan servir aquest recurs sense necessitat de què nosaltres els hi proposem.

Així doncs, cal ensenyar els nens i nenes a resoldre els seus conflictes sense necessitat de fer ús de la violència.

 

És clar que la cosa no sempre és tant fàcil. No totes les baralles s’originen en la competència per un recurs escàs, sinó que de vegades hi ha situacions molt més complexes, i sentiments que es barregen (d’amor, d’odi, d’enveja, de revenja,...). I moltes vegades una situació inicial d’enuig entre dues persones acaba arrossegant a d’altres persones que es posicionen a favor d’un o altre, amb la qual cosa ens trobem dos grups enfrontats, o encara pitjor, tot un grup enfrontat a una sola persona, a la qual li poden fer la vida impossible.

 

Tipus d’agressions

  1. Maltractament per acció
    1. Violència física: cops, empentes, tibar dels cabells, abús sexual,...
    2. Violència emocional: insults, humiliació, assetjament, menyspreu, xantatge,...
  2. Maltractament per omissió
    1. Abandonament físic (no és habitual al cau, sinó que passa més aviat dins de les famílies): descuidar l’alimentació del nen, descuidar la seva higiene, no abrigar-lo quan fa fred, no vetllar pel seu descans,...
    2. Abandonament emocional: no parlar a la persona, ignorar-la, deixar de ser amics amb ella, no mostrar-li cap mena d’afecte,...

 

Com reaccionem els caps?

Davant d’una agressió continuada, els caps acostumem a tenir pensaments o sentiments diversos: preocupació, necessitat d’actuar, impotència,...

I com solem actuar?

·      De vegades busquem el diàleg entre les parts, intentem negociar, buscar recursos, fer-los raonar...

·      Altres vegades derivem el problema a una altra persona (un altre cap, el cap d’agrupament, els pares,...).

El que us vull fer veure és que és el nostre estat d’ànim el qui provoca que actuem d’una manera o una altra:

·      Si ens sentim impotents, és fàcil que derivem el problema a una altra persona.

·      Si sentim la necessitat d’actuar, és quan buscarem recursos i intentarem fer-los dialogar i negociar.

 

Com cal actuar davant d’una agressió?

1.     Prevenció

§         Aprenentatge emocional

§         Construir un context cooperatiu

§         Educació en valors

§         Controvèrsies programades

2.     Apagar el foc

3.     Anàlisi del conflicte

§         Analitzar els fets

§         Buscar les causes

§         Expressió dels pensaments de cada part

§         Expressió dels sentiments de cada part

§         Possibles solucions no violentes

§         Conseqüències de no actuar

4.     Gestió del conflicte

§         Procés de negociació

5.     Reeducació i reconstrucció

 

 

1. La prevenció

Si ensenyem als nens a negociar els conflictes és més fàcil evitar que apareguin comportaments violents. És millor fer-ho així de bon principi que no haver de solucionar els problemes quan ja han aparegut.

 

a)     Aprenentatge emocional: els nens han d’aprendre a conèixer les seves pròpies reaccions i sentiments, com actuen quan senten por, ràbia, etc. Han de saber entendre i gestionar les seves emocions. Això només s’aconsegueix analitzant casos reals que ells han viscut.

b)     Construir un context cooperatiu (en comptes de competitiu): en el cau hem de fomentar el treball en grup, la cooperació, el saber compartir, el “tot ho fem entre tots”, el “tots som importants”,...

c)      Educació basada en valors i en els fets de la vida quotidiana. No només en grans valors, com la solidaritat amb els pobres del Tercer Món, sinó també en valors més propers com l’amistat, la tolerància o el respecte amb la gent del nostre entorn.

d)     Controvèrsies programades: muntar jocs de rol, debats ideològics,... que ens permetran enfrontar-nos a conflictes imaginaris, per aprendre a defensar els nostres interessos amb la negociació i el diàleg, i a entendre també la postura i els sentiments dels altres. Després d’aquests jocs és sempre fonamental fer una revisió i reflexió de com ha anat, com ens hem sentit, com hem actuat, com hem reaccionat, com creiem que s’han sentit els altres...

 

 

2. Apagar el foc

És l’actuació immediata quan hi ha una baralla: separar-los, parlar amb ells, intentar refredar l’ambient,... “No us baralleu”, “Aquesta no és manera de resoldre les coses”, “No us heu d’enfadar”,...

 

 

3. Anàlisi del conflicte

El podem dividir en vàries tasques:

a)       Analitzar els fets

b)       Buscar les causes

c)        Expressió dels pensaments de cada part

d)       Expressió dels sentiments de cada part

e)       Conseqüències de no actuar

f)         Possibles solucions no violentes

 

Aquest punt l’entendrem millor amb un exemple. Partirem d’una frase i l’analitzarem de tres maneres diverses.

 

«Les meves companyes no m’accepten, m’ho fan passar malament, em llencen les coses al wàter.»

 

PRIMER SUPÒSIT

És una lluita entre dues persones, en què una d’elles ha aconseguit arrossegar tot el grup en contra de l’altre.

Els pensaments de les agressores: “s’ho mereix”, “només ho fem per divertir-nos”, “és una broma”,...

En els pensaments i sentiments de la noia agredida s’hi barregen dos tipus:

·      Per un cantó se sent humiliada, rebutjada, marginada,...

·      Per un altre cantó no vol donar importància als fets i vol continuar amb el grup

Conseqüències si no actuem:

·      La noia se sentirà malament

·      Voldrà deixar els escoltes

·      Influirà negativament en el seu caràcter (sentiments d’inferioritat, poca seguretat en ella mateixa)

·      En el futur pot reproduir el mateix comportament amb altres amigues (essent ella l’agressora)

Possibles solucions:

·      Fer reflexionar les agressores perquè es posin en el lloc de l’altre

·      Fer-les fer jocs cooperatius, que serveixin per dues coses:

(1)  Per tornar-se a fer amigues

(2)  Per aprendre a no donar tanta importància al liderat i més a la unitat del grup (cal fomentar els liderats democràtics).

 

SEGON SUPÒSIT

És un cas de discriminació (per motius racials o d’aparença física).

Pensaments de les agressores: “ella no és com nosaltres”, “no tenim perquè ser amigues d’ella”, “és ella la que ens provoca”,...

Pensaments de la noia: se sent rebutjada i marginada.

Conseqüències si no actuem:

·      En la noia disminuirà l’autoestima i augmentaran els comportaments de submissió

·      En el grup aquesta mena de comportaments es veu reforçat, i el repetiran en el futur amb altres persones

Possibles solucions:

·      Cal actuar especialment sobre el grup, arribar a que les altres entenguin com se sent la noia. Una manera és fer-les reviure episodis del passat en què elles es van sentir humiliades, i que entenguin que això està malament i no ho han de repetir amb altres persones. Així aconseguim desenvolupar-los l’empatia. (És preferible fer això, reviure episodis del passat, que no pas fer experiments com la discriminació dels nens d’ulls blaus, en què els educadors humilien als nens).

·      Els caps podem actuar de mediadors entre la noia agredida i el grup (no tot el grup alhora, sinó a través d’una representant escollida).

·      Practiqueu amb la unitat textos i jocs que ensenyin als nens a no valorar les persones per l’aparença física. En trobareu uns quants a la secció de “EDUCACIÓ EN VALORS”.

·      Els caps també heu d’evitar mostrar predileccions envers uns nens determinats, perquè això pot provocar dos efectes adversos:

o       enveges en els altres nens

o       o bé, que els nens "predilectes" se sentin superiors als demés i els tractin amb menyspreu

Tots els nens i nenes es mereixen per igual la vostra estima.

 

TERCER SUPÒSIT

Es tracta d’una venjança o càstig per haver fet quelcom que traeix l’amistat (p. ex. una noia li ha pres el xicot a una altra).

Pensaments de l’agressora: "me les pagaràs", "traïdora", "mala amiga",...

Pensaments de l’agredida: "jo no tinc cap culpa", "em tenen enveja perquè he guanyat jo", "les altres són dolentes",...

Sentiments del grup: venjança.

Sentiments de la noia: orgull.

Conseqüències si no actuem: baralles i trencament amb el grup.

Possibles solucions: cal buscar el diàleg entre les dues persones amb qui es va originar el problema, però vagi per endavant que el cas pot ser de difícil solució. Ensenyeu-les a no donar a les coses més importància de la que tenen, a perdonar-se, i a valorar l’amistat entre elles per sobre d’altres aspectes.

 

 

En tot anàlisi heu de valorar els aspectes externs (baralles, disputes, etc.) i els interns (pensaments, sentiments, desig de venjança,...). Analitzeu el passat (les vivències anteriors de cadascú poden condicionar la manera com es viuen els fets del present). Analitzeu el futur ("que passarà si segueixen així?"; feu preguntes perquè ells les responguin). Analitzeu el context (de la situació, del grup, de la família, de la societat,...).

Les possibles solucions s’han de basar en dues premisses:

·      que no siguin violentes (no serveix imposar un càstig; la violència genera més violència)

·      i que combati les causes (busqueu l’arrel del problema)

 

 

4. Gestió del conflicte. El procés de negociació.

a)     El primer de tot és recuperar la calma, refredar la situació. Feu que escriguin com se senten o què pensen; feu-los jugar amb joguines que els agradin; feu-los fer esport; pregunteu-los coses; etc.

b)     El segon pas és expressar les intencions cooperatives. Els tornem a ajuntar i fem que vulguin resoldre el conflicte.

c)      Cal fer una definició conjunta del conflicte com a problema mutu. Delimitar exactament quin és el problema, en què consisteix el conflicte (si hi ha moltes causes o fets, s’han de tractar d’un en un).

d)     Intercanvi de les raons de cada part:

·      Exposar les meves raons i emocions.

·      Escoltar les de l’altre. No és pot interrompre; allò que vulguin replicar s’ho han d’apuntar en un paper per dir-ho quan sigui el seu torn de paraula.

·      Concentrar-se en les emocions i els sentiments que ha sentit cadascú, i no pas en els fets concrets.

e)     Comprendre la perspectiva de l’altre:

·      Escoltar activament el que l’altre expressa

·      Explicar com creus que s’ha sentit l’altra persona, sense entrar en judicis

f)       Redefinir el conflicte a partir de la informació recollida en el procés (quina és l’autèntica arrel del problema).

g)     Crear solucions o opcions en benefici mutu. Podeu fer una pluja d’idees. Cerqueu opcions creatives. Eviteu els obstacles. Són ells mateixos els qui han de buscar i proposar solucions que beneficiïn a totes dues parts; nosaltres no els hi podem donar. Per ser vàlida, la solució haurà de ser acceptada per les dues parts.

h)     Que la solució triada sigui sensata i sostenible (que es pugui dur a terme i que no generi nous conflictes).

 

Per al procés de negociació heu de tenir en compte els següents punts:

·      És necessari negociar de bona fe

·      Cal saber negar-se

·      Si no funciona, els caps haureu d’arbitrar

·      Si no som capaços de asseure’ls a resoldre el conflicte de bon principi, els podem fer negociar el procés: "Us sembla bé que intentem resoldre-ho d’aquesta manera?"

·      No busqueu el culpable ni qui va començar primer. Això no s’ha de fer mai. L’únic important és el futur; demaneu-los quin futur volen: "Us penseu tirar pedres tota la vida?", "Us la penseu tornar sempre?"

·      Feu que es posin en el lloc de l’altre: "Que passarà si li fas mal de debò?", "Com et sentiries si et passes a tu?"

 

 

5. Reeducació i reconstrucció

Reeducar per tal que el conflicte no torni a passar més (vegeu el punt "1. Prevenció").

Reconstruir la relació: acabar amb un acord que faci més harmoniosa la relació.