COM FER RECERQUES MÉS EFICIENTS?

 

Hi ha dos tipus de cercadors :

·        Els índexs (p.ex. Yahoo!) cerquen només en els títols i les descripcions dels llocs.

·        Els de text complert (p.ex. Google) cerquen a més dins del contingut de la pàgina.

Això fa de Google una eina molt potent, però també té un inconvenient, i és que quan fem una recerca sovint ens surten milers de pàgines, i es fa difícil trobar el que volem.

Ara us ensenyaré a fer recerques més eficients.

 

1. Com mostra la informació Google?

Escric una paraula, p.ex.  campaments , i un cop he clicat sobre el botó de ‘búsqueda’ veig que la informació ens la presenta en dues columnes.

La de l’esquerra, més ampla, ens mostra totes aquelles webs que contenen la paraula “campaments”. Poden ser milers. Google les ordena d’una manera especial, de manera que la paraula que hem cercat té molta importància en les primeres webs que ens mostra, i menys en les que van apareixent després.

La columna de la dreta són els enllaços patrocinats (de vegades no surten a la dreta, sinó a dalt de tot, emmarcats per un requadre). Tenen un contracte amb Google per tal que sempre que algú faci una recerca amb determinada paraula clau ells hi surtin. Són interessants de mirar perquè, com és evident, si han pres la decisió de triar aquella paraula clau és perquè, veritablement, estan especialitzats en aquell tema.

 

2. Com puc afinar més la recerca?

Puc posar-hi més d’una paraula. P.ex.  campaments mallorca , em donarà com a resultat totes les webs que continguin la paraula “campaments” i a més a més “Mallorca”. Hi puc afegir tres, quatre, o tantes paraules com vulgui.

 

3. Ús de les cometes “...”

Al posar una frase entre cometes el que estic dient és que la vull exactament com jo l’he escrit. P.ex. si busco  institut catala dona , em dóna totes les webs que contenen aquestes tres paraules, independentment del lloc de la pàgina on apareguin. En canvi si busco  “institut catala de la dona” , entre cometes, tant sols em donarà les webs que continguin la frase exacta “institut català de la dona”.

Fixeu-vos que en la primera recerca no he posat “de” ni “la”. És així perquè, en ser paraules tan comunes, Google senzillament les ignora. En canvi, quan faig la recerca entre cometes, sí que és important de posar tots els articles i preposicions.

 

4. Signes de puntuació. Símbol +

Google ignora els accents, les dièresis, la Ñ,... Per tant no cal que les hi poseu. En el cas de la Ñ, la fa equivalent a N. Si us interessa que aquests signes de puntuació es tinguin en compte en la recerca, aleshores poseu el símbol + al davant de la paraula, enganxada a la mateixa. P.ex.  +dóna  donarà resultats diferents que  dona .

 

5. Us de l’expressió OR

Fixeu-vos en aquesta recerca  campaments OR colonies . Li estic dient que em busqui totes les webs que continguin una d’aquestes dues paraules. En el resultat, algunes webs només tindran la paraula “campaments”, altres només tindran la paraula “colònies”, i altres les tindran totes dues.

Ha estat com sumar el resultat de la cerca “campaments” amb el resultat de la cerca “colònies”. També hagués pogut buscar primer una paraula i després més tard l’altra, però aleshores moltes webs de la segona recerca estarien repetides amb la primera, i no tinc ganes de mirar les coses dues vegades.

El “OR” s’ha d’escriure en majúscules, sinó no funciona.

 

6. Us de parèntesi (...)

Fixeu-vos en la recerca  campaments (mallorca OR menorca) . Buscarà primer la paraula “campaments”, i dins dels resultats, es quedarà tant sols amb aquells que continguin la paraula “Mallorca” o bé la paraula “Menorca”.

Equival a sumar els resultats de la cerca “campaments Mallorca” amb els de la cerca “campaments Menorca”, però evitant les repeticions.

 

7. Símbol negatiu –

El símbol negatiu serveix per dir-li a Google que elimini de la cerca totes les webs que continguin una determinada paraula. Per exemple  colonies –perfum , ens donarà totes les webs que contenen la paraula “colònies”, però n’esborrarà les que continguin la paraula “perfum”.

 

8. El factor idioma

El idioma és un factor determinant en els resultats d’una recerca. Decidir quan fer servir un idioma o un altre depèn de la informació que esteu cercant.

Per exemple, si voleu anar a França, trobareu molta més informació de destins, transports, allotjament, etc. si feu la recerca en francès que si la feu en català o castellà. També trobareu millor informació si feu la cerca directament des del Google francès (www.google.fr).

Però no només això. Suposem que busqueu “campamentos”, en castellà. El resultat serà una gran quantitat de pàgines d’Amèrica Llatina, no tan sols espanyoles. Per contra, si cerqueu “campaments”, els resultats queden limitats geogràficament a unes zones concretes.

Per altra banda, cal tenir present que algunes pàgines d’empreses d’implantació estatal contenen més informació en castellà que en català.

                                                    

9. Triar el país. Expressió site:

Abans mencionàvem que en fer servir el castellà, sovint ens trobàvem amb una gran quantitat de pàgines d’Amèrica Llatina. Com podem dir-li a Google que només volem pàgines espanyoles? És fàcil; amb l’expressió “site:”. Cada país té assignades dues lletres que l’identifiquen; així Espanya té “.es”, França “.fr”, Itàlia “.it”, etc. En la següent recerca:  campamentos site:.es , li estem dient que busqui la paraula “campamentos” però només en webs espanyoles (amb terminació “.es”). Fixeu-vos que escrivim les dues lletres del país  precedides d’un puntet.

 

10. Altres usos de l’expressió site:

L’expressió “site:” també serveix per dir-li a Google que faci una recerca dins d’una determinada pàgina web.

P.ex.  titelles site:jouscout.com , buscarà la paraula “titelles” dins de la pàgina web www.jouscout.com.

Però fixeu-vos que hem escrit “jouscout.com” sense les “www” al davant (ni tampoc cap puntet).

Tanmateix aquesta fórmula només funciona si la pàgina en qüestió està ben indexada per Google, cosa que no sempre passa (l’ús de flash, javascript, pàgines dinàmiques, text contingut en imatges,... dificulta la indexació).

 

11. Anar directament a la font

De vegades ens podem perdre entre tanta informació, o bé no sabem fins a quin punt és fiable la que hem trobat. Imaginem que estem buscant una dada concreta, els horaris dels autobusos de línia que porten de Barcelona a Berga. Podríem fer la cerca:

 horaris autobusos barcelona berga , però ens donarà una gran quantitat de pàgines entre les quals haurem d’anar mirant, i encara que trobéssim alguna cosa, potser dubtarem de si la informació està actualitzada.

En aquests casos és preferible buscar directament la font de la informació, és a dir, la companyia que fa el transport regular entre els dos llocs. Podem posar:

 berga “com arribar” , i mirant la primera pàgina que apareix ja ens assabentem que el nom de la companyia és Alsina Graells, i que la seva pàgina web és: www.alsinagraells.net