Escoltes de Menorca Escoltes de Menorca (EM)

Orígens de l'Escoltisme a Menorca

L'Escoltisme ha estat present al llarg d'aquest segle a la nostra petita illa de Menorca en quatre períodes diferents:

La primera etapa, que abasta vuit anys -de 1913 a 1921-, està lligada a l'Ateneu de Maó, entitat social i cultural formada per molts intel.lectuals i militars de l'època. L'acta de constitució del Comitè Local dels ¨Exploradores de España¨ porta la data del 29 d'abril de 1913. Aquest grup d'escoltes arribaren a ser uns 150 membres, dividits en tres grups, i desapareix perquè els seus fundadors van ser destinats a l'Àfrica amb motiu de la guerra del Marroc.

L'any 1925 es reorganitza l'escoltisme a Maó i un centenar d'exploradors desenvolupen una gran activitat fins l'inici de la República. Era aquest un Moviment d'influència militar en l'estil, que tenia el suport de les institucions públiques i l'acceptació popular. Les seves celebracions més importants eren la festa de començament de curs i la Diada de Sant Jordi. En el mes de juny de l'any 27, els exploradors de Maó visiten la ciutat de Barcelona, els rep l'alcalde i fan un acte d'agermanament Barcelona-Maó.

L'any següent els exploradors de Barcelona els tornen la visita a Menorca. El febrer de l'any 29, una secció d'exploradors maonesos es desplaça a Mallorca a saludar el cap mundial de l'Escoltisme, Sir Baden Powell. També aquest mateix any, participen a la Jamboree de Barcelona, coincidint amb l'Exposició Universal. A partir de l'any 32 el moviment perviu amb dificultats, el seu local social és assaltat i els arxius destruïts, i desapareix en iniciar-se la guerra civil del 1936.

La tercera etapa es desenvolupa durant els anys cinquanta, en un context social marcat pel règim autoritari i pels criteris de la ¨Falange¨. Així, l'any 1953, un grup de joves estudiants de l'institut de Maó, mitjançant el contacte amb un cap de Minyons Escoltes que feia les seves milícies universitàries a Menorca, introdueixen de nou l'Escoltisme a l'illa. Es desfà en marxar aquests estudiants, cap allà l'any 1959.

L'Escoltisme, realitat avui

La quarta i definitiva etapa s'inicia l'any 1962, aquesta vegada a Ciutadella. Primer amb l'agrupament Sant Jordi i uns anys després, el novembre del 68, l'agrupament escolta Federico Pareja, lligat a l'ordre salesiana. De llavors ençà, i fins l'actualitat, la presència de l'Escoltisme a Menorca no s'ha interromput.

Uns anys després, d'aquests dos agrupaments neix la necessitat de formar una Delegació que els representés, així que el 30 de gener de 1971 es constitueix la primera Delegació Diocesana d'Escoltisme de Menorca. Per Pasqua del mateix any, tots els caps dels dos agrupaments prenen part a un curs de formació a Barcelona, organitzat per MEGSJC, continuant les bones relacions que sempre hi ha hagut amb el moviment escolta i guia català.

Aquest anys també es realitzà el primer camp d'estiu fora de l'illa, concretament al Montseny. Per aquesta època, per primera vegada s'obre el moviment a les al.lotes, encara que al principi estaven en locals separats. Hauríem d'esperar encara cinc anys més per formar un únic grup d'al.lots i al.lotes junts als locals de cada agrupament, començant a educar coeducativament d'allà ençà.

Des dels primers anys sempre hem mantingut el contacte amb MSC nacional i s'ha participat a les seves activitats, sempre dintre les nostres possibilitats. Així, l'octubre del 73 s'assisteix per primer cop a l'Assemblea de l'MSC a Xerès; uns anys més tard, dos caps de l'AEFP participen a la Jamboree mundial a Noruega, tenint la primera experiència escolta a nivell mundial; la unitat de Pioners-Caravel.les del mateix agrupament també va participar en la primera Jamborette de Pioners que organitzà MSC a Zuaza (Àlava).

Un altre aspecte del nostre moviment és que sempre s'ha caracteritzat per una forta estima a la nostra cultura i a la nostra llengua; d'aquesta manera, ja des del principi es treballa en la normalització lingüística i hem de destacar que ja cap allà l'any 74, l'Escoltisme realitzava cursets de menorquí a Ciutadella, essent una de les associacions pioneres en aquest aspecte.

L'any 78 neix a l'altre costat de l'illa un altre agrupament, l'AE Àngel Ruiz i Pablo, al poble d'Es Castell, quedant l'Escoltisme format per tres agrupaments. Cens que minvarà, ja que un parell d'anys després desapareix el primer agrupament, el Sant Jordi, i quedaran sols un agrupament a Ciutadella i el recent d'Es Castell. Però la flama de l'Escoltisme a Menorca ja estava encesa, així que l'any següent sortia l'agrupament Sant Lluís, al poble del mateix nom.

Altres agrupaments que es formaren uns anys després van ser: l'any 84, AE Santa Eulàlia d'Alaior, Cristòfol Barberà, Migjorn Gran i el de Sant Climent. També l'agrupament de Sant Bartomeu a Ferreries, dos anys més tard. Any que des de la Delegació es creà l'Escola de Formació dels Escoltes de Menorca, per donar resposta a la demanda de formació dels caps de tots els agrupaments, essent l'única escola de formació en el lleure de l'illa.

La dècada dels noranta comença amb l'aparició de dos agrupaments més, el de Sant Martí d'Es Mercadal, l'any 91, i el de Paco Ramonell, l'any següent, a la ciutat de Maó, i així queda implantat l'Escoltisme a tots els pobles de l'illa de Menorca. A partir de llavors, a Ciutadella es crea l'any 92 un nou agrupament, el de Sant Rafael, i comença el seu rodatge el de Sant Antoni Maria Claret, i, l'any 94, coincidint amb la celebració a Menorca de la vint-i-cinquena Assemblea de l'MSC, punt culminant de l'Escoltisme a l'illa, s'introdueix el segon agrupament de la ciutat de Maó, Sant Antoni Abat.

L'actual Associació Diocesana d'Escoltisme-Escoltes de Menorca es composa avui de dotze agrupaments i té un total de 954 membres: 170 responsables o caps i 784 al.lots/es i joves escoltes. I analitzant aquestes dades, comparativament amb les dels cens de l'illa de Menorca, ens dóna percentatges aproximats com que el cens escolta representa un 1,5% de la població total de l'illa, i que comparant el grup de població que abarca des dels vuit anys als divuit, el cens d'al.lots/es i joves escoltes representa un 6% d'aquesta edat. És un moviment educatiu compromès en cada poble i ben present en molts d'àmbits de la nostra societat menorquina.

(Article publicat al número 1 de la revista del Protocol L'Ull).

Per més informació, visita la web oficial de EM: www.escoltesmenorca.org .