Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG)

La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) és l’organització territorial que aplega tot l’escoltisme i el guiatge que es fa a Catalunya, en base als acords de reconeixement del Comitè d’Enllaç del Guiatge a Espanya (CEGE) per la Conferència Mundial de l’Associació Mundial de Guies Escoltes (WAGGGS), el juliol de 1969, i de la Federació d’Escoltisme a Espanya (FEE) per la Conferència Mundial d’Escoltisme, de l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM), el març de 1978.

L’escoltisme i el guiatge són presents a Catalunya des dels inicis del segle XX, i arrelen com a moviments catalans a partir de 1927, amb la creació per Josep M. Batista i Roca de la Germanor de Minyons de Muntanya i, el 1930, de la Germanor de Noies Guies.

El 1933 grups escoltes precedents al 1927 es constitueixen en una associació independent anomenada Boy Scouts de Catalunya. Amb la unificació el 1936 de la Germanor de Minyons de Muntanya amb Boy Scouts de Catalunya, creant la Institució Catalana d’Escoltisme, tot l’escoltisme present a Catalunya passa a formar part d’una mateixa organització.

El règim franquista implantat després de la Guerra Civil (1936-39) va prohibir les activitats escoltes a Catalunya i il·legalitzà l’escoltisme català. Malgrat això, a principis dels anys 40 l’escoltisme començà a restituir-se en la clandestinitat sota l’impuls d’Antoni Batlle.

L’any 1959 la Institució Catalana d’Escoltisme dóna peu a tres associacions i esdevé l’Associació Catalana d’Escoltisme (ACDE), amb una estructura federativa que aplega les tres entitats: Minyons de Muntanya, oberts; Boy Scouts de Catalunya, aconfessionals; i Minyons Escoltes, confessionals. En el guiatge, de manera similar, el 1965 es constitueix la federació Guiatge Català (GC), aplegant principalment la Germanor de Noies Guies, pluralista; Guies Sant Jordi, confessional; i la coeducativa Noies i Nois Escoltes (NINE), oberta.

GC va ser membre constituent del CEGE, i va esdevenir membre de la WAGGGS el 1969, mitjançant el reconeixement del CEGE per la Conferència Mundial de la WAGGGS. ACDE va ser membre constituent de la FEE, i va esdevenir membre de la WOSM el 1978, mitjançant el reconeixement de la FEE per la Conferència Mundial d’Escoltisme. En ambdós casos, les organitzacions reconegudes tenien com a membres components associacions d’àmbit espanyol, d’una banda, i organitzacions (GC en el cas del CEGE i ACDE en el cas de la FEE) que només es basaven en la representació territorial catalana, d’una altra.

El 1974, les dues associacions no confessionals d’ACDE: Minyons de Muntanya i Boy Scouts de Catalunya, juntament amb la Germanor de Nois i Noies Guies, membre de GC i esdevinguda coeducativa, i l’associació Nova Escolta del País Valencià i alguns agrupaments provinents de NINE, es fusionen en una nova associació: Escoltes Catalans (EC), que es defineix laica, coeducativa i catalana.

El 1975, les associacions Guies Sant Jordi i Minyons Escoltes s’unifiquen, tancant el procés de treball en comú iniciat l’any 1968 constituint Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC), com a associació catòlica, coeducativa i catalana.

El 30 de juny de 1977 es constitueix la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, subsumint dins seu ACDE i GC, i aplegant com a associacions federades EC, MEGSJC i NINE. Aquesta darrera desapareixerà el 1984. La legalització de la FCEG i de les seves associacions federades no es farà fins el 1983, quan la Generalitat de Catalunya assumeix les competències en matèria de legalització d’associacions.

El desembre de 1983, els grups de l’Asociación de Scouts de España presents a Catalunya des dels anys 60 prenen l’acord de constituir l’àrea Scout de Catalunya, depenent d’ASDE, com a associació amb caràcter suficient dins Catalunya. L’associació Scouts de Catalunya es dissol el 2002 dins un procés de fusió en la nova associació Acció Escolta de Catalunya.

L’octubre de 2000 la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge signa en el marc de la FEE l’Acord per modificar l’estructura de l’escoltisme a Espanya, que té com a conseqüència un Conveni d’Associació entre la FCEG i la FEE per la qual la FCEG deixa de formar part de la FEE, assumeix de manera exclusiva la representació de tot l’escoltisme que es practica a Catalunya i passa a vincular-se a l’escoltisme mundial mitjançant un conveni d’associació amb la FEE.

En el mateix marc, per tal que la FCEG pugui exercir la seva funció d’aplegar i representar tot l’escoltisme i guiatge que es fa a Catalunya i per tancar el parèntesi d’irregularitat històrica, s’acorda la integració d’Acció Escolta de Catalunya dins la FCEG, com a associació els membres de la qual ja pertanyien a la WOSM, i que conseqüentment mantindrà la consideració de pertinença única a la WOSM.

 

Per més informació, visita la web oficial de la FCEG: www.fceg.cat .