AEiG Charles de Foucauld Agrupament Escolta i Guia
CHARLES DE FOUCAULD

Població: BARCELONA
Afiliació: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Fulard: negre amb rivet verd
Any de fundació: 1964

El naixement de l'Agrupament Charles de Foucauld és el fruit de l'associació entre dos Agrupaments del barri de la Guineueta i del de Prosperitat. Aquesta associació fou deguda a la manca de participació a l'Agrupament de Prosperitat i la manca de locals per a realitzar les reunions de l'Agrupament de la Guineueta. Així doncs, amb els membres de l'Agrupament del barri de la Guineueta reunits als locals de l'Agrupament de Prosperitat, va néixer l'Agrupament Escolta Charles de Foucauld el 1964. El nom de l'Agrupament fa referència a un missioner francès que va entregar tota la seva vida als altres. A l'època que es va crear l'Agrupament els escrits d'aquest missioner havien estat estudiats i el personatge de Charles de Foucauld va ser reconegut arreu d'Europa per la seva forma de vida així com la seva espiritualitat i estil de missa. És per això que el primer consiliari de l'Agrupament Escolta Charles de Foucauld va decidir posar aquest nom a l'Agrupament. Tot i que normalment se’l coneix com a Agrupament escolta Charles de Foucauld, des de no fa gaire, s’afegeix un petit retoc; Agrupament escolta i guia Charles de Foucauld, quedant amb evidència, que també és un moviment dirigit a noies.
Els primers passos de l'agrupament van estar marcats per la incertesa de no saber quina seria la resposta de la societat davant de la iniciativa educadora de l'Agrupament, d'aquesta manera van anar transcorrent els primers deu anys, l'afluència de nois i noies que volien aprendre a viure i a participar de l'escoltisme van anar freqüentant els locals de la parròquia Sta. Engràcia per començar a conèixer un nou estil de vida. L'Agrupament Escolta Charles de Foucauld va esdevenir doncs, una part més de l'escoltisme que presentava un model educatiu per a nois i noies mitjançant la vida en grups i el compromís amb l'entorn social.

A partir de l'any 1975, després de 10 anys d'evolució constant, l'Agrupament va passar un període de crisi en el qual els caps que arribaven a l'Agrupament eren caps que arribaven per casualitat, després de passar una etapa dolenta a l'Agrupament en el que havien estat anteriorment. És per això que durant els primers mesos de 1975 l'Agrupament va travessar un moment en el qual els caps que arribaven no aconseguien impartir els valors de l'escoltisme com era degut i molts Agrupaments de Barcelona van posar en dubte la capacitat d'entendre l'escoltisme per part de l'Agrupament Charles de Foucauld. És per això que els caps de l'Agrupament van reunir-se i van determinar una sèrie de normes perquè l'Agrupament pogués tornar a funcionar de manera activa i com a eina educadora del barri. La primera d'aquestes condicions, va ser l’auto abastiment de caps per part de l'Agrupament, així doncs, els joves que aquell any estaven fent l'etapa de Truc van oferir-se com a caps, tot i que alguns encara no superaven la majoria d'edat i van començar amb l'ajuda dels caps d'Agrupament a redreçar la situació. La segona de les normes va tenir un caire més previsor per garantir una estabilitat en el desenvolupament de l'Agrupament i es va demanar a tots els caps, un compromís de tres anys consecutius fent el servei de caps. Finalment, com a última norma es va voler garantir la fidelitat de tots els caps amb la metodologia de l'escoltisme. A mitjans de la dècada dels 70, la transició política va conduir a què moltes tendències i molts moviments acabessin desapareixent. Eren èpoques de canvis en què calia passar d’una societat oprimida a una de lliure. Aquest canvi però, no havia d'afectar a la metodologia de l'escoltisme ja que continuava sent una aposta positiva per a l'educació de la societat, és per això que des de l'Agrupament es va voler conservar el gran pilar de l'escoltisme, tota una jerarquia de valors que eren útils per a l'educació dels joves del barri.

El fet que l'Agrupament Charles de Foucauld va ser un dels primers Agrupaments que va sorgir a la zona dels barris perifèrics va ser una gran aportació per als barris del voltant. En aquells moments, la Generalitat, de nou restablerta després de la dictadura, començava a destinar diners per a gestionar aquestes noves iniciatives integradores de la cultura catalana que anaven sorgint. L'Agrupament Escolta Charles de Foucauld va esdevenir en molts casos, un mediador entre la Generalitat i els nous esplais i Agrupaments que anaven sorgint als barris veïns. No és estrany doncs el fet que molts dels encarregats de la Generalitat destinats a la gestió de les subvencions als Agrupaments i esplais, més d'una vegada haguessin demanat consell als caps d'Agrupament del Charles de Foucauld per tal de determinar quins eren els punts que calia finançar i els que no.

El 1994 es van celebrar els 30 anys del naixement de l'Agrupament. En aquesta celebració, va sorgir una idea de la mà d'alguns pares de l'agrupament. La idea va anar prenent forma a base de reunions i el resultat de la proposta es va anomenar “Catalunya de cap a peus”. Aquesta activitat consistia a preparar una excursió anual en la que hi participen tots els membres de l'Agrupament amb les respectives famílies. Aquesta excursió consisteix en una caminada de 30 quilòmetres de mitjana anuals que han de permetre anar recorrent, al llarg
dels anys, tota Catalunya a peu. Aquesta activitat va tenir tal resposta que ha esdevingut un símbol distintiu de l'Agrupament Charles de Foucauld.

Els últims anys, a la dècada dels noranta, l'Agrupament ha experimentat una davallada important tant pel que fa a participació com al desenvolupament i va ser necessària una nova injecció d'idees i propostes per tal que l'Agrupament no s'encalli i segueixi el seu camí amb l'objectiu de fer arribar a tothom el mètode i el compromís escolta.

Aquest agrupament s'ha mantingut amb un bon nombre de caps que han mantingut viu l'espèrit dels seus precursos. Anualment una cinquantena de nois i noies han passat i han gaudit dels seus campaments, les seves activitats i han compartit grans experiències amb altres nois i noies de la seva edat.

Actualment es troba inmers en una campanya per poder buscar nois i noies que volguin gaudir d'aquestes activitats al barri de La Prosperitat i també d'una reforma dels seus locals que es troben des dels seus inicis a la Parròquia de Santa Engràcia.

 

Per més informació, visita la web oficial de l'Agrupament: www.aeigcharles.com .