| Novetats  | Jocs | Tècniques | Manualitats | Contes i reflexions | Excursions | Consells | Cançoner | Altres |
JouScout.com - Consells: objectius de creixement.

 

Els escoltes volem ajudar als nois i noies a créixer, i ho fem contemplant totes les dimensions de la persona (les 5 dimensions de creixement personal). Cap d’aquestes dimensions és més important que una altra, totes són importants. Deixar-ne una de banda, no treballar una d’aquestes dimensions, és com deixar la persona incomplerta, és com si la persona quedés coixa o manca.

 

CREIXEMENT FÍSIC

Cultivar la força i la resistència:

-         Fent caminades, carregant la motxilla, portant llenya, fent construccions amb troncs i rocs,...

-         Promovent una actitud d’esforç i superació

 

Cultivar la velocitat i l’agilitat:

-         Amb jocs que impliquin córrer, saltar, grimpar,...

 

Cultivar la destresa i l’habilitat manual:

-         Fent manualitats, dibuixant, retallant, enganxant, cosint, fent nusos,...

-         Muntant tendes, fent cabanes, tallant amb una serra, o amb una destral,...

 

Cultivar els sentits:

-         Fent jocs que desenvolupin l’ús de la vista, l’oïda, el tacte, l’olfacte i el gust.

 

Conèixer i acceptar el propi cos:

-         Conèixer els canvis que experimentarà el cos durant la pubertat i l’adolescència

-         Acceptar els propis límits

-         Acceptar la pròpia imatge. No donar una importància excessiva a la imatge.

 

Tenir cura del propi cos:

-         Hàbits d’higiene

-         Exercici físic

-         Bona nutrició

-         Pautes adequades de dormir i descansar

-         Rebuig de les substàncies que ens fan mal (tabac, drogues, alcohol,...)

 

 

 

 

 

CREIXEMENT INTEL·LECTUAL

Obertura a l’aprenentatge

-         Estimular la curiositat, l’interès i les ganes d’aprendre coses noves.

 

Gestionar el propi aprenentatge:

-         Fer al noi protagonista de totes les accions que es duen a terme.

-         Fer una revisió després de cada acció, que permeti reflexionar sobre el que hem après, el que hem fet bé, el que hem fet malament, i el que cal canviar per la propera vegada.

 

Saber aplicar els propis coneixements:

-         Saber organitzar i planificar.

-         Ser creatiu i innovador, flexible i capaç d’adaptar-se a noves situacions.

 

Cultivar nous coneixements:

-         Ensenyar-los tècniques que els seran útils en la seva vida com a escoltes, o que complementen el que aprenen a l’escola (tècniques d’orientació, campisme, supervivència, construcció de cabanes, nusos, etc.).

 

Capacitat crítica:

-         Aprendre a posar en dubte el que llegim als diaris o a Internet, o escoltem a la tele o dels companys.

-         Ser hàbil per obtenir la informació de fonts fiables, i comparar les dades.

-         Tenir capacitat per raonar les coses i aplicar el sentit comú.

 

Habilitat comunicativa:

-         Saber escoltar.

-         Comunicar adequadament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREIXEMENT ESPIRITUAL

Orientat a un mateix:

-         Saber trobar la pau interior, aprendre a estar en pau amb un mateix. Com? Desterrant els sentiments que més mal fan: fent fora l’odi, l’enveja i la rancúnia.

-         Descobrir que la felicitat es troba en les petites coses, no pas en ser ric o poderós.

-         Saber que en moments de crisi, quan sembla que tot va malament, quan ens sentim abandonats per tothom, a dins nostre hi podem trobar un amic que mai no ens deixarà sols.

-         Aprendre a tenir un diàleg senzill i directe amb Déu.

 

Orientat als altres:

-         Sentir-se germà de tots els homes i dones.

-         Descobrir que ajudant als altres, fent-los feliços, aconsegueixo sentir-me realitzat i feliç jo mateix.

-         Descobrir cóm el perdó, disculpar als altres de coses passades i fer les paus amb ells, ens pot tornar la felicitat, al contrari que la rancúnia o la venjança, que mai no ens podrà fer feliços.

-         Aprendre a pregar a Déu demanant coses, no per a un mateix, sinó per als altres.

 

 

 

 

CREIXEMENT AFECTIU

Saber reconèixer els propis sentiments:

-         Coneixement propi i autoestima.

-         Saber reconèixer les emocions (positives i negatives) i acceptar-les.

-         Tenir certa capacitat de resistència a la frustració.

 

Saber expressar els propis sentiments:

-         Controlar correctament les emocions (no-violència)

-         Que els problemes dels altres no ens deixin indiferents (fraternitat universal)

-         Compartir les emocions i els sentiments i saber-les escoltar, respectant sempre la intimitat.

 

Aprendre a superar les pròpies pors:

-         Amb jocs que ens conviden (mai obliguen) a enfrontar-nos als nostres temors.

 

Crear relacions positives i madures:

-         Estimar i deixar-se estimar.

-         Establir relacions que no utilitzin els altres i no els facin mal.

-         No tenir por d'establir compromisos afectius.

-         Considerar i respectar les emocions dels altres. Saber posar-se en el seu lloc (empatia).

-         Saber valorar si una relació és positiva i enriquidora. I saber-la tallar si és destructiva.

 

 

 

 

 

CREIXEMENT SOCIAL

Desenvolupar el sentit de la responsabilitat i del compromís:

-         Creant el sentiment de pertinença a un grup (grup que progressivament anem veient com a més gran: la Unitat, l’Agrupament, la Demarcació/Vegueria, l'Associació/Federació, el Moviment...).

-         Fent-nos sentir part de la comunitat (del poble, del país, del món).

-         Permetent que dins el grup els nois participin en la presa de decisions, de forma democràtica.

-         Aprenent que tenim uns deures i obligacions envers el grup/la comunitat a la qual pertanyem.

 

Saber comunicar-se i relacionar-se:

-         Saber comunicar adequadament, controlar la pròpia imatge i interpretar el llenguatge verbal i corporal.

-         Interessar-se per l’aprenentatge de noves llengües.

-         Ser capaç de confiar en els altres i generar confiança.

-         Conèixer i respectar les normes de convivència.

-         Ser conscient dels efectes de les pròpies accions.

-         Saber gaudir tant de la companyia dels altres com de la soledat.

-         Preocupar-se pels altres i pels seus sentiments (empatia, paciència...).

 

Cooperar i actuar:

-         Saber treballar en equip i responsabilitzar-se de la feina conjunta.

-         Respectar i apreciar les diferències de sexe, edat, cultura, religió i opinió.

-         Ser capaç de cedir pel bé comú, encara que el resultat final no sigui l’òptim. Saber arribar a acords acceptats per tothom.

-         Saber fer crítica constructiva que aporti quelcom positiu, que permeti avançar.

-         Ser solidari i sensible als problemes del Tercer i Quart Món, i d’altres col·lectius desafavorits (p.ex. ancians, col·lectius que pateixen discriminació, etc.).

-         Comprometre’s amb la defensa del medi ambient.

-         Tenir esperit de servei.