| Novetats  | Jocs | Tècniques | Manualitats | Contes i reflexions | Excursions | Consells | Cançoner | Altres |
JouScout.com - Consells: problemes freqüents.

Problemes freqüents entre els Caps.

 

TENSIONS i MAL AMBIENT DINS L’EQUIP DE CAPS

 

A. Claus per mantenir un bon ambient dins l’equip: companyonia, respecte i diàleg

COMPAYONIA (“Compañerismo”):

 

RESPECTE:

 

DIÀLEG:

 

 

 

B. Saber discutir: com mantenir una discussió sense enfadar-se

D’entrada, és important acceptar les discussions com una cosa normal quan es viu en comunitat. Allà on convisqui un grup de persones sortiran els conflictes. Cadascú té els seus desigs, necessitats i opinions, que no sempre coincideixen amb els dels altres. Per solucionar-los, cal parlar-ne.

Per tal que ningú se senti humiliat o ofès mentre es discuteix un conflicte, cal establir una sèrie de normes:

 

 

C. Mediació de conflictes

En determinats conflictes, pot ser necessària la mediació del Cap d’Agrupament perquè, actuant com a àrbitre imparcial, faciliti de poder arribar a una solució.

La mediació del conflicte es farà en tres parts:

 

1. Anàlisi previ

El Cap d’Agrupament parlarà individualment i en privat amb cadascú dels caps de la Unitat i els demanarà la seva visió del conflicte. Així se’n podrà fer una idea general de com ha estat tot plegat.

Cal tenir en compte que la baralla possiblement s’ha iniciat entre dues persones, però que posteriorment la resta de caps es poden haver posicionat en favor d’un o altre, i així trobar-nos amb un Equip dividit.

 

En aquestes primeres converses el Cap d’Agrupament ha de fer dues coses:

a)     Analitzar els fets

b)     Buscar les causes

 

Quan algú està enfadat amb un altre, és fàcil que es fixi en totes les coses dolentes, tots els seus defectes. Segurament els caps deixaran anar multitud de retrets contra l’altra persona, però només uns pocs d’aquests retrets són els que han originat el problema, la resta serà “palla” afegida a posteriori.

El Cap d’Agrupament haurà de fer “de detectiu” per descobrir quines són les causes reals que han originat la baralla.

 

Vet aquí alguns exemples que recordo dels que m’he anat trobant al llarg dels anys:

 

2. Anàlisi conjunt

L’anàlisi conjunt consisteix en reunir a tot l’Equip i debatre tots plegats el problema, amb el Cap d’Agrupament actuant de moderador imparcial.

El debat seguirà les normes que he exposat en un apartat anterior: “B. Saber discutir: com mantenir una discussió sense enfadar-se”.

Durant el debat cadascú individualment, per torns, hem de parlar de les següents coses:

a)     Analitzar els fets

b)     Buscar les causes (reals)

c)      Expressió dels pensaments de cada part (Què penso jo del tema? Què crec que pensen els altres?)

d)     Expressió dels sentiments de cada part (Cóm em sento jo? Cóm crec que se senten els altres?)

e)     Possibles solucions

No es pot interrompre. Si algú te una cosa a dir, que se l’apunti en un paper per dir-la després.

 

3. El procés de negociació

Un cop cadascú ha exposat els seus arguments, el debat continua amb una nova fase, que anomenem “procés de negociació”:

a)     No hauria de passar, però si durant el debat la gent s’ha escalfat, abans que res caldrà recuperar la calma, refredar la situació. Feu que posin per escrit com se senten o què pensen; o sortiu tots una estona a prendre l’aire.

b)     El segon pas és expressar les intencions cooperatives. Els tornem a ajuntar i fem que vulguin resoldre el conflicte.

c)      Cal fer una definició conjunta del conflicte com a problema mutu. Delimitar exactament quin és el problema, en què consisteix el conflicte (si hi ha moltes causes o fets, s’han de tractar d’un en un).

d)     Intercanvi de les raons de cada part:

·        Exposar les meves raons i emocions.

·        Escoltar les de l’altre. No és pot interrompre; allò que vulguin replicar s’ho han d’apuntar en un paper per dir-ho quan sigui el seu torn de paraula.

·        Concentrar-se en les emocions i els sentiments que ha sentit cadascú, i no pas en els fets concrets.

e)     Comprendre la perspectiva de l’altre:

·        Escoltar activament el que l’altre expressa

·        Explicar com creus que s’ha sentit l’altra persona, sense entrar en judicis

f)       Redefinir el conflicte a partir de la informació recollida en el procés (quina és l’autèntica arrel del problema).

g)     Crear solucions o opcions en benefici mutu. Podeu fer una pluja d’idees. Cerqueu opcions creatives. Eviteu els obstacles. Són ells mateixos els qui han de buscar i proposar solucions que beneficiïn a totes dues parts; nosaltres no els hi podem donar. Per ser vàlida, la solució haurà de ser acceptada per les dues parts.

h)     Que la solució triada sigui sensata i sostenible (que es pugui dur a terme i que no generi nous conflictes).

 

Per al procés de negociació heu de tenir en compte els següents punts: