| Novetats  | Jocs | Tècniques | Manualitats | Contes i reflexions | Excursions | Consells | Cançoner | Altres |
JouScout.com - Psicologia i mètode: els nois de 14 a 17 anys.

 

NOIS I NOIES DE 14 A 17 ANYS

 

Depenent de l’Agrupament, aquesta branca és anomenada:

Ø      PIONERS

Ø      PIONERS I CARAVEL·LES

 

En espanyol se’ls hi diu PIONEROS o ESCULTAS, i en anglès EXPLORER.

 

Escolarment, la branca es correspon als cursos de 3er i 4rt d’ESO, i 1r de Batxillerat (ESPO).

 

S’identifica amb el color VERMELL.

El petit grup rep el nom d’EQUIP.

El projecte o acció dut a terme per aquesta branca s’anomena EMPRESA.

 

v     JOCS I ACTIVITATS ADEQUATS PER A L’EDAT

v     TRETS PSICOLÒGICS DELS NOIS I NOIES D’AQUESTA EDAT

v     INSTITUCIONS I MÈTODE PROPIS DE LA BRANCA

 

 

JOCS I ACTIVITATS ADEQUATS PER A L’EDAT

 

He dit moltes vegades que al cau lo important no és el què fem, sinó el com ho fem; i que no patim per fer coses espectaculars, perquè lo important és la manera com els caps tractem als nois i noies. Doncs bé, aquesta afirmació (que és certa per a la resta de les branques) té la seva excepció a la branca de Pioners: aquí el que fem sí que és important. Als Pioners els agraden les coses espectaculars, fer coses de les que es puguin sentir orgullosos i que puguin explicar amb el cap ben alt als seus amics.

 

És un bon moment per a practicar tècniques d’escoltisme i pionerisme: orientació, supervivència, construcció d’instal·lacions, construcció de balses... També per caminar i practicar tècniques de muntanya: ascensió a pics, escalada, esquí, ràpels, espeleologia...

Convé també que els feu pensar i reflexionar molt sobre temes d’interès social (pacifisme, ecologisme, drogues, discriminació,...).

Una bona manera de començar els caus setmanals de cada dissabte és llegint algun text de reflexió, o alguna notícia interessant que hagueu trobat al diari.

No us oblideu de fer tallers i manualitats: serveixen per reforçar la creativitat i imaginació dels adolescents, i a sobre les podeu vendre per guanyar alguns diners i subvencionar els projectes de la Unitat.

I per suposat, l’activitat més important: planificar i desenvolupar projectes. Com a pas previ, els pot agradar de fer algunes descobertes: petites excursions d’un dia per anar a conèixer com treballa una ONG.

I a l’estiu, en comptes de muntar un campament, és molt preferible que feu una ruta per la muntanya o que aneu a un camp internacional (jamboree).

 

ELS JOCS QUE MÉS ELS AGRADEN:

٭٭٭    MOLT

٭٭      BASTANT

٭        OCASIONALMENT

 

DE 14 A 17 ANYS

NOIS

NOIES

Jocs d’heroïcitats individuals

 

 

Força: curses, salts,...

-

-

Destresa: equilibris, cordes, baldufes,...

-

-

Construcció: fusta, sorra,...

-

-

Combinacions: mecànica,...

٭٭٭

-

Jocs d’heroïcitat en competició

 

 

Concursos de força

٭٭٭

-

Concursos de destresa

٭٭

-

Concursos d’intel·ligència

٭٭

٭٭

Jocs d’imaginació i imitació

 

 

Imitació exacta dels adults

-

-

Imitació amb intenció de parodiar

٭٭٭

٭٭

Imitació amb fi d’aprenentatge

٭٭٭

٭٭٭

Imitació amb ficció

-

-

Grans jocs amb argument

٭٭٭

٭

Jocs de competició en equip

 

 

Petits jocs a l’aire lliure

-

-

Jocs de pati

-

-

Jocs esportius

٭٭٭

-

Jocs de bosc i de camp

٭

-

Jocs en equip sense competició

 

 

Danses i cerimònies

-

٭٭

Construccions i caus

٭٭٭

-

 

Ø      Alguns jocs adequats per a l’edat

Ø      Tècniques d’escoltisme i pionerisme

Ø      Textos per pensar i reflexionar

Ø      Tallers i manualitats

Ø      Planificació i realització de projectes

Ø      Dissenyar rutes

 

 

 

TRETS PSICOLÒGICS DELS NOIS I NOIES D’AQUESTA EDAT

 

Aquesta edat correspon al període anomenat L’ADOLESCÈNCIA. Donada la complexitat del comportament dels adolescents, he dedicat una pàgina específica a aquesta etapa del creixement. La podeu consultar a:

Ø      Entre els 12 i els 18 anys. L’ADOLESCÈNCIA.

 

A nivell intel·lectual, el noi o noia d’entre 14 i 16 anys és més reflexiu que abans i pensa en qüestions més filosòfiques i futuristes com les següents:

·        Qüestiona l’autoritat i les normes amb major profunditat

·        Analitza les coses també amb major profunditat

·        Elabora el seu propi codi ètic (“Que penso jo que és el correcte?”)

·        Desenvolupa la seva pròpia identitat ( “Qui sóc?”)

·        Considera diferents possibles metes per al futur (“Què és el que vull?”)

·        Elabora els seus propis plans

·        Pensa a llarg termini

·        El fet de pensar sistemàticament influeix en la seva relació amb els altres

 

Entre els 16 i els 17 anys el pensament complex se centra en conceptes menys egocèntrics i en la presa de decisions, com ara les següents:

·        Pensa més sovint sobre conceptes globals com la justícia, la història, la política o el patriotisme

·        Sovint desenvolupa punts de vista idealistes sobre temes o qüestions específiques

·        És possible que s’involucri en debats i que no toleri punts de vista diferents

·        Comença a pensar en la carrera que voldrà estudiar

·        Comença a pensar en el paper que jugarà a la societat quan sigui adult

 

 

 

INSTITUCIONS I MÈTODE PROPIS DE LA BRANCA

 

NOTA: Si no coneixeu el mètode educatiu de l’escoltisme, us recomano llegir abans la secció “El mètode escolta”.

 

El petit grup: L’EQUIP.

Està format per 5 membres (amb barreja de nois i noies, veterans i novells). És una unitat de vida i de treball que pot portar una vida relativament autònoma: fa les seves pròpies reunions, té els seus propis signes d’identitat (nom, distintiu, etc...), el seu pressupost en material, una habitació pròpia (si els locals són prou grans), una cartellera, un armari, material d’acampada propi,...

Està liderat per un Cap d’Equip, que és un noi o noia escollit pels seus companys, i que té la missió de coordinar l’equip, convocar les reunions, i estimular tothom a que treballi i participi.

També ha de tenir un Secretari, que pren nota del que es decideix a les reunions de l’Equip, i que també porta una agenda o diari on s’expliquen les anècdotes, les excursions i tot el que va passant en la vida de l’Equip.

 

Institucions de la branca: ASSEMBLEA, CONSELL DE COORDINACIÓ i CONSELL D’UNITAT.

 

         Assemblea: la formen tots els membres de la Unitat (nois i caps). És el lloc de trobada i discussió de tota mena de problemes, des dels més profunds, fins a l’elecció dels projectes de la Unitat, i la revisió de les activitats dutes a terme.

 

         Consell de Coordinació: la formen els Caps d’Unitat més els Caps d’Equip. Té la missió de dirigir els projectes de la Unitat: coordinar el treball dels diferents Equips, solucionar els problemes tècnics imprevistos, fer una programació i un calendari, i vetllar perquè tot es vagi executant a temps.

 

         Consell d’Unitat: la formen els Caps d’Unitat més els nois i noies de tercer any (o aquells que han fet la promesa de Pioners, si és que en feu). Intervé per deliberar sobre problemes especialment seriosos o en circumstàncies crítiques.

 

Funcionament de la Unitat. El projecte o EMPRESA.

Al llarg del curs la Unitat segueix un procés de tres fases: fase de contacte (gairebé tot el primer trimestre), fase de constitució (a l’entorn del Nadal) i fase de realització de projectes (el segon i tercer trimestre).

Durant la fase de contacte prenen contacte els nois i noies nou vinguts amb els veterans de la Unitat. Es fan activitats curtes (que no necessiten la cohesió ni l’organització de la Unitat que requereix l’Empresa). Es pot experimentar amb diferents petits grups, per veure que tal treballen entre sí els diferents nois i noies.

La fase de constitució consisteix en formar els Equips definitius, que es mantindran junts durant la resta de l’any. Han de ser equilibrats en sexe i edat. Convé posar junts a nois i noies que sabem que s’avindran bé entre ells. Un cop formats els Equips, cadascun haurà d’escollir un Cap d’Equip i un Secretari. Durant aquesta fase també se’ls explica el mètode de la branca de Pioners.

Durant la fase de realització de projectes, els nois i noies proposaran projectes a la Unitat, que després es portaran a terme entre tots.

Primerament cada Equip farà les seves propostes. Aquestes propostes serveixen com a punt de partida per a una deliberació dels Equips i la presentació de contrapropostes i projectes nous.

Un d’aquests projectes és elegit per a ésser dut a terme (l’elecció no es fa per simple votació sinó per consens progressiu).

Escollida l’Empresa, es repartiran les diferents feines a fer entre els Equips. El Consell de Coordinació serà l’encarregat de coordinar el treball dels diferents Equips (ja n’he parlat abans).

Pel demès, els projectes segueixen les normes i passos que fixa la Pedagogia del Projecte.

 

Compromís i progrés personal.

La principal font de compromís i de progrés personal es dóna amb la realització dels projectes de la Unitat. A cada Equip se li assignaran unes determinades tasques, i serà responsabilitat de tots els membres de l’Equip que s’acabin duent a terme. És molt important, al finalitzar el projecte, de fer la revisió i veure fins a quin punt cada noi i cada noia s’ha implicat i ha participat en les tasques que s’havien de fer. Les crítiques han de ser sempre constructives, mai destructives. I amb els que no han col·laborat prou els demanarem que amb el proper projecte facin un esforç.

No està decidit si a la branca de Pioners s’ha de fer o no promesa (depèn de vosaltres). En cas que en feu, podeu seguir els consells que dono parlant del Dinamisme del Compromís. Alguns agrupaments opten per fer la “renovació de la promesa”, que és una reflexió escrita que fa cada noi, on fa memòria del que ha viscut i ha après amb l’escoltisme al llarg dels anys. També està força estesa la costum de regalar un àlbum de fotos als nois i noies que han completat els tres anys a Pioners (àlbum que recull fotografies de totes les branques per les que va passar el noi des de que va entrar al cau quan era petit).