| Novetats  | Jocs | Tècniques | Manualitats | Contes i reflexions | Excursions | Consells | Cançoner | Altres |
JouScout.com - Mètode escolta: fonaments.

EL MÈTODE ESCOLTA

 

L’educació integral d’una persona s’assoleix per la influència que li arriba des d’àmbits molt diversos: la família, l’escola, els companys, la TV, les associacions on participa (futbol, teatre, escoltes, etc.).

 

Veiem com influeix cada un d’aquests aspectes:

 

 

INTENCIÓ

EDUCATIVA

ESFERA COGNOS-CITIVA

ESFERA

PSICOMOTRIU

ESFERA

EMOTIVA

OBSERVACIONS

ESCOLA

AMB ELS PETITS

DEPÈN del MESTRE

Molt centrada en transmetre coneixements.

FAMÍLIA

NO

NO

Educa en l’esfera emotiva, però es veu limitada al no poder oferir al nen un grup d’iguals.

COMPANYS

NO

NO

És el grup d’iguals, però no té intencionalitat educativa.

TELEVISIÓ

NO

POC

NO

DE VEGADES

Alguns models que proposa no són massa positius.

FUTBOL, TEATRE,...

DE VEGADES

NO

Molt centrada en unes tècniques concretes.

ESCOLTES

NO

Ofereix educació en les esferes psicomotriu i emotiva, amb un grup d’iguals, i amb intencionalitat educativa. Es veu limitada pel poc temps que passa amb el nen.

 

Glossari:

ESFERA COGNOSCITIVA: la relativa als coneixements (llengua, matemàtiques, història, etc.)

ESFERA PSICOMOTRIU: la relativa a la coordinació de moviments, la destresa, la força, l’agilitat, els reflexos,... (es practica amb l’esport, el joc, els tallers i manualitats,...)

ESFERA EMOTIVA: la relativa al tracte amb les persones (l’amistat, la solidaritat, el compartir,...)

GRUP D’IGUALS: grup de persones, normalment d’edats similars, entre les quals, a priori, existeix una relació en pla d’igualtat (p.ex. un grup d’amics). Perquè s’entengui: el nen no pot establir una relació d’igualtat amb el seu pare, el seu mestre, o el seu cap, perquè se suposa que els ha d’obeir. Però sí que pot establir una relació d’igualtat amb un altre nen de la seva edat. Posteriorment, dins d’aquest grup, poden aparèixer uns líders als quals els altres decideixen seguir, però el punt de partida és la igualtat.

 

Tal com podeu apreciar en el quadre anterior, ELS ESCOLTES OFERIM UN BON COMPLEMENT a l’educació que els nens reben a l’escola, però això només serà així SI ELS CAPS que li heu tocat al nen FEU UNA BONA FEINA.

 

Per fer una bona feina, és primordial que perseguiu la finalitat educativa en les vostres accions: les nenes i nens que teniu allà amb vosaltres no hi són únicament perquè els entretingueu un parell d’hores els dissabtes, sinó que hi van perquè els eduqueu. Que els eduqueu en valors com ara l’amistat, la sinceritat, el companyerisme, el respecte, la solidaritat, el compartir,...

És per això que l’escoltisme ens proposa als caps de seguir un mètode educatiu que garanteixi que les nostres accions arriben a bon port.

 

Aquest mètode educatiu té dues parts:

·        una proposta de valors, que creiem que són bons i desitjables per a les persones, tant si les considerem individualment com si tenim en compte la societat en el seu conjunt.

·        una metodologia de treball

 

La proposta de valors es basa en dos punts:

1r.   TREBALLEU LES 3 OPCIONS SOBRE LES QUE ES BASA L’ESCOLTISME

2n.       TRANSMETEU ALS NOIS I NOIES ELS VALORS DE LA NOSTRA LLEI

 

Com a conseqüència dels dos punts anteriors:

3r.        HEU DE DEFINIR ELS OBJECTIUS EDUCATIUS DEL CURS PER A LA VOSTRA BRANCA (que ens serviran per treballar el creixement dels nois i noies, contemplant totes les dimensions de la persona).

 

La metodologia de treball es basa en tres punts:

4t.         SEGUIU UN ESTIL D’EDUCACIÓ PER L’ACCIÓ

5è.       BASEU LA VOSTRA FEINA EN ELS 5 DINAMISMES

6è.       FEU PROJECTES EN GRUP TOT SEGUINT LA PEDAGOGIA DEL PROJECTE

 

“Eduqueu tot jugant, i jugueu educant”

 

 

 

Per aprendre el mètode escolta, llegiu les següents seccions:

 

LES 3 OPCIONS DE L’ESCOLTISME

 

LA LLEI ESCOLTA

 

ELS OBJECTIUS EDUCATIUS

 

OBJECTIUS DE CREIXEMENT: LES 5 DIMENSIONS DE LA PERSONA

 

ELS 5 DINAMISMES I L’EDUCACIÓ PER L’ACCIÓ

 

LA PEDAGOGIA DEL PROJECTE

 

APLICACIÓ PRÀCTICA DEL MÈTODE A DIFERENTS EDATS