| Novetats  | Jocs | Tècniques | Manualitats | Contes i reflexions | Excursions | Consells | Cançoner | Altres |
JouScout.com - Consells: els objectius educatius.

ELS OBJECTIUS EDUCATIUS

 

I doncs, què fem al cau? Eduquem als nens i nenes, o tan sols els tenim una estoneta entretinguts? Preparar els caus, les sortides i campaments, durant tot un curs, amb l’única missió d’entretenir la canalla em sembla una pèrdua de temps. Al contrari, la nostra missió ha de ser la d’EDUCAR els nens i nenes durant el temps de lleure. I és aquesta la característica que ens identifica com a scouts.

La diferència entre entretenir els nens o educar-los radica en uns OBJECTIUS EDUCATIUS, en els quals s’inspiraran les activitats que preparem.

 

Triar els objectius no és una decisió que es pugui prendre a la lleugera.

El primer que heu de veure són les característiques i necessitats del grup. Sobretot cal fixar-se en els defectes, perquè seran els punts en què més cal incidir.

És recomanable conèixer bé cada nen i cada nena. Parlar amb els caps que van tenir l’any anterior us ajudarà a saber els aspectes que cal treballar.

No és bo fixar-se masses objectius, i que després no els pugueu treballar per manca de temps o de capacitat. Heu de ser realistes i conèixer les pròpies limitacions.

No perdeu de vista els objectius quan prepareu les activitats. De què serveix tenir uns objectius molt macos si després no els treballem?

Sigueu pacients amb la mainada. No penseu que, per haver-los dit un cop una cosa, ja l’han hagut d’aprendre. I sobretot, penseu que els nens us prenen com a model de comportament; no aprendran res de res si vosaltres no prediqueu amb l’exemple. DONAR EXEMPLE VAL MÉS QUE MIL PARAULES.

Quan es tracta de transmetre uns valors, no podem esperar que s’assoleixin de la nit al dia. No és tan fàcil, els valors es van assolint poc a poc, i de vegades es fan dos passos endavant i un enrere. Però si hi insistim, els nois i noies els van adquirint quasi sense que ens n’adonem

Però els nois no són els únics que estan aprenent; també vosaltres ho feu. Fixeu-vos uns objectius com a equip de caps; us ajudarà a una millor entesa i a una feina més reeixida.

 

A continuació us relaciono alguns objectius genèrics, que us poden ser útils per a establir els de la vostra unitat. Com veureu, podríem resumir tots els objectius educatius en només dos:

  1. aprendre a valer-se per sí mateix (creixement físic, intel·lectual i espiritual)
  2. aprendre a ser sensible envers els altres (creixement afectiu, social i espiritual)

El creixement espiritual surt per duplicat perquè té dues vessants: una orientada envers un mateix, i una altra orientada envers els altres.

Per tant, el que fem els escoltes és treballar el creixement de la persona en totes les seves dimensions (les 5 dimensions de la persona).

 

Ø      EXEMPLES D’OBJECTIUS ESPECÍFICS PER A LES BRANQUES DE:

o       ESQUIROLS – POLLETS

o       CASTORS – FURES – LLÚDRIES – LLÚDRIGUES – FOLLETS – FERRERETS – ALITES – POTA TENDRES

o       LLOPS – DAINES – LLOBATONS – ALITES – ESTOL

o       RÀNGERS – GUIES – ESPLET – RAIERS – EXPLORADORS – MARINERS – SCOUTS – TROPA – SECCIÓ

o       PIONERS – CARAVEL·LES

o       TRUC – RÒVERS – RUTES – COMPANYS – FOCS – CLAN

Ø      EXEMPLES D’OBJECTIUS PER A UN EQUIP DE CAPS – SCOUTERS – MONITORS – RESPONSABLES

Ø      EXEMPLE DE PROJECTE EDUCATIU PER A TOT UN AGRUPAMENT (BRANCA PER BRANCA)

 

 

ESQUIROLS – POLLETS

Volem ajudar els Esquirols a:

·        Conèixer i controlar el propi cos, i les seves possibilitats d’acció.

·        Observar i explorar el seu entorn familiar, social i natural.

·        Adquirir una progressiva autonomia en les seves activitats habituals.

·        Relacionar-se amb els altres i aprendre les pautes elementals de la convivència.

·        Desenvolupar les seves habilitats comunicatives orals.

·        Potenciar l’expressió artística i la creativitat.

·        Educar els sentits: el gust, l’olfacte, el tacte, la vista, l’oïda...

·        Crear al voltant del nen un clima afectiu que li ofereixi seguretat i estimuli el descobriment d’ell mateix i del seu entorn.

 

TORNAR AMUNT

 

 

 

CASTORS – FURES – LLÚDRIES – LLÚDRIGUES – FOLLETS – FERRERETS – ALITES – POTA TENDRES

Volem ajudar els Castors i les Fures a:

·        Fomentar l’amistat.

·        Potenciar la sinceritat i el joc net.

·        Aprendre els valors socials: convivència, consciència de grup, companyerisme, respecte,...

·        Aprendre el funcionament d’un grup: treballar en equip, comunicar-se, joc democràtic,...

·        Fomentar el sentit del grup: fer les coses entre tots, la solidaritat, el compartir,...

·        Assumir petites responsabilitats.

·        Aprendre a revisar i valorar allò que han fet.

·        Ser endreçats. Tenir sentit de l’ordre i respectar el material.

·        Adquirir hàbits de manteniment del propi cos: rentar-se, vestir-se, menjar de tot,...

·        Adquirir confiança en sí mateixos. Aprendre a afrontar les pròpies pors.

·        Explorar els sentits: observar, olorar, escoltar, tocar, tastar...

·        Conèixer les pròpies capacitats: enfilant-se, saltant, grimpant, corrent, ...

·        Potenciar les capacitats físiques: caminar amb motxilla, agilitat, reflexes,...

·        Potenciar les habilitats psicomotrius: coordinació (saltar a corda, tallar amb tisores,...), orientació esquerra-dreta,...

·        Aprendre tècniques manuals: retallar, enganxar, fer estels, fer titelles, etc.

·        Aprendre tècniques de campisme: saber fer la motxilla, parts d’una tenda, orientar-se,...

·        Descobrir l’entorn social i cultural. Coneixement del poble o ciutat. Urbanisme.

·        Respectar i estimar la natura. Fomentar una actitud ecològica.

 

TORNAR AMUNT

 

 

LLOPS – DAINES – LLOBATONS – ALITES – ESTOL

Volem ajudar els Llops i les Daines a:

·        Treballar la convivència i el respecte als altres.

·        Assumir responsabilitats.

·        Planificar petits projectes.

·        Aprendre a treballar en equip.

·        Aprendre a revisar i valorar allò que han fet.

·        Ser endreçats. Tenir sentit de l’ordre i respectar el material.

·        Ser valents. Afrontar les pròpies pors.

·        Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i l’esperit emprenedor.

·        Aprendre a solucionar els seus propis problemes, dins de les seves capacitats. Tenir confiança en ells mateixos.

·        Fomentar hàbits d’higiene i salut.

·        Aprendre tècniques de campisme: saber fer la motxilla, muntar una tenda, instal·lacions senzilles, orientació, cabanes...

·        Treballar les capacitats creatives i manuals.

·        Descobrir l’entorn social i cultural. Coneixement del poble. Urbanisme.

·        Respectar i estimar la natura. Fomentar una actitud ecològica.

 

TORNAR AMUNT

 

 

RÀNGERS – GUIES – ESPLET – RAIERS – EXPLORADORS – MARINERS – SCOUTS – TROPA – SECCIÓ

Volem ajudar els Ràngers i les Guies a:

·        Disposar d’un espai propi en el que puguin expressar-se i compartir experiències amb altres nois i noies de la seva edat.

·        Treballar la convivència i el respecte als altres. Assumir i acceptar la pluralitat.

·        Reconèixer i superar els prejudicis racistes i sexistes.

·        Saber treballar en equip.

·        Aprendre a planificar i desenvolupar projectes.

·        Assumir responsabilitats.

·        Fomentar l’esperit emprenedor, la iniciativa personal i la capacitat de prendre decisions amb sentit crític.

·        Aprendre a revisar i valorar el que fan.

·        Practicar tècniques scouts: muntar un campament, llegir la brúixola i el mapa, orientar-se amb el sol i amb els estels, construcció de cabanes...

·        Habituar-se a caminar amb regularitat (excursions, muntanyes fàcils,...)

·        Practicar tècniques de muntanya: ràpels, tirolines, coves...

·        Adquirir coneixements bàsics sobre escoltisme: tradicions, història, mètodes, valors,... Aprendre la Llei Escolta.

·        Conèixer, estimar i respectar la natura.

·        Descobrir realitats i problemàtiques socials, fomentant una actitud crítica i solidària.

·        Conèixer i respectar la diversitat de cultures i societats.

 

TORNAR AMUNT

 

 

PIONERS – CARAVEL·LES

Volem ajudar els Pioners i les Caravel·les a:

·        Disposar d’un espai propi en el que puguin expressar-se i compartir experiències amb altres nois i noies de la seva edat.

·        Exercitar-se en el diàleg, assumint i respectant la pluralitat d’opinions.

·        Saber treballar en equip, tot valorant les voluntats, experiències i maneres de pensar dels altres.

·        Aprendre a planificar, organitzar i desenvolupar projectes.

·        Assumir responsabilitats.

·        Fomentar l’esperit emprenedor, la iniciativa personal i la capacitat de prendre decisions amb sentit crític.

·        Practicar tècniques scouts: orientació, supervivència, construcció d’instal·lacions, construcció d’iglús...

·        Caminar i practicar tècniques de muntanya: ascensió a pics, escalada, esquí, ràpels, espeleologia...

·        Aprendre el mètode de treball que preveu l’escoltisme per a la branca, així com conèixer els valors i la Llei escoltes.

·        Respectar i protegir l’entorn natural, contribuint a la seva conservació i millora.

·        Acceptar i estimar el propi cos, fomentant hàbits saludables (d’higiene, alimentació, exercici físic, etc.). Conèixer els riscos que comporta el consum de tabac, alcohol i altres drogues.

·        Descobrir i sensibilitzar al voltant de problemàtiques socials, fomentant una actitud crítica i solidària. Desenvolupar l’estimació envers les diferents formes de voluntariat compromeses en la millora de l’entorn social.

·        Conèixer la diversitat de cultures i societats a fi de valorar-les críticament i desenvolupar actituds de respecte envers la cultura pròpia i la dels altres.

 

TORNAR AMUNT

 

 

TRUC – RÒVERS – RUTES – COMPANYS – FOCS – CLAN

Nota: Els objectius del clan no els ha de establir el seu cap-animador, sinó ells mateixos.

·        Assistència i participació a les reunions periòdiques del clan.

·        Reforçar el coneixement i la confiança entre els membres.

·        Aprendre a respectar-nos, a admetre als altres i les seves opinions.

·        Que hi hagi comunicació i diàleg.

·        Fixar-nos uns objectius de progrés personal i col·lectiu.

·        Assumir un estil de vida en comunitat cristiana.

·        Concretar de quina manera viurem de forma quotidiana els valors scouts (austeritat, solidaritat, respecte a la natura, justícia, compromís, servei...)

·        Conèixer la metodologia de la branca.

·        Triar entre tots les activitats que voldrem fer.

·        Participació i implicació dels membres, en la presa de decisions i en la realització d’activitats.

·        Col·laboració en les feines.

·        Descoberta i coneixement de l’entorn social. Veure quines són les problemàtiques. Adoptar una postura al respecte, en coherència amb els nostres ideals.

·        Donar-se a conèixer en el nostre entorn, allà on podem fer servei: el poble, la parròquia, el barri...

·        Descobrir les necessitats de l’entorn proper, recolzant-se en persones que ja estan treballant en experiències semblants.

·        Formar-se i agafar experiència sobre problemàtiques socials concretes del nostre entorn.

·        Elaborar un programa d’accions de servei.

·        Actuació sobre l’entorn social per ajudar a transformar-lo.

·        Compromís personal: cada membre ha de escollir la seva opció de treball i de compromís amb la societat, recolzant-se i compartint la seva experiència amb la resta del clan.

TORNAR AMUNT

 

 

EQUIP DE CAPS – SCOUTERS – MONITORS – RESPONSABLES

·        Tots a una.

·        Cohesionar l’Equip de Caps i crear un lloc bo per a treballar.

·        Funcionar i sentir-nos com un equip.

·        Entendre’ns bé i aprendre a parlar un mateix llenguatge.

·        Consensuarem el que diem davant de les noies i els nois, i mai desautoritzarem un altre cap davant d’un nen.

·        Evitar que cada cap agafi un rol específic de cara als nois.

·        Ens repartirem sempre els papers, tant en les activitats com a l’hora de renyar.

·        Assumirem les responsabilitats i les decisions col·lectivament.

·        Aprofitar les diferents opinions per enriquir-nos i fer el treball més productiu, aportant el millor de cadascú a les activitats.

·        Els caps que tenim experiència hem de tenir en compte als caps nous: fer-los cas, motivar-los perquè aportin idees noves, i transmetre’ls la nostra experiència, perquè el dia de demà puguin prendre el relleu.

·        Separarem sempre els temes personals dels del Cau.

·        Crear un ambient festiu treballador.

·        Puntualitat.

·        Prendre consciència a l’hora de treballar.

·        Crear un espai per parlar entre nosaltres, expressar problemes i angoixes respecte el cau.

·        Aconseguir un ambient distés on tothom s’hi pugui trobar a gust.

·        Crear un ambient de confiança amb els nens.

·        Crear un vincle afectiu amb els nens.

·        Ser un exemple pel nen.

·        Aconseguir un respecte dels nens vers el cap.

·        Potenciar la formació de caps continuada.

·        Ser conscients dels valors i hàbits sobre els quals eduquem als nens i  nenes.

·        Vetllar per l’educació amb els valors de l’Escoltisme.

·        Vetllar pel progrés personal dels nens.

·        Acompanyar als nens en el seu creixement (físic, psicològic, afectiu i social).

·        Potenciar la relació entre branques.

·        Potenciar la relació amb altres Agrupaments.

·        Buscar una bona relació amb els pares.

·        Mantenir els pares informats i aconseguir que s’impliquin en les coses del cau.

·        Mantenir un ordre i higiene al nostre local.

 

TORNAR AMUNT