www.JouScout.com

 

Qüestionari individual.

LA FEINA DE FER DE CAP. Test d’autoavaluació.

 

Nota: no cal estendre’s amb les respostes. Sovint és suficient amb respondre sí o no.

 

 1. Consideres que coneixes prou als altres caps?
  1. Saps qui estudia i qui treballa? De què? On?
  2. Saps si tenen compromisos familiars o de parella?
  3. Saps si estan ficats en altres entitats?
  4. Coneixes els seus horaris, de quant temps lliure disposen?

 

 1. Et sents preparat per fer de cap?

 

 

 1. Prepareu els caus amb antelació?

 

 

 1. Amb quants dies d’antelació els prepareu?

 

 

 1. En quin lloc els prepareu? És un ambient que predisposa a treballar?

 

 

 1. Teniu un dia fix de trobar-vos per preparar els caus?

 

 

 1. Feu servir el correu electrònic per comunicar-vos entre setmana i anticipar la feina?

 

 

 1. Teniu un calendari del que fareu el proper trimestre?

 

 

 1. Teniu un eix d’animació?

 

 

 1. Teniu un guió, o manera de fer les coses, que manteniu igual en cada cau?

 

 

 1. En l’equip de caps, hi ha persones amb experiència que estiguin en el seu tercer any o més fent de monitor?

 

 

 1. Els caps treballeu en equip? Tens la sensació que formeu un equip?

 

 

 1. (només per a caps de 1er i 2on any): Amb quina/es d’aquestes afirmacions et sents més identificat?
  1. Tinc poca experiència i prefereixo que siguin els altres els que prenguin les decisions. Jo els ajudaré en allò que em diguin.
  2. Tinc moltes i bones idees per al cau i m’agradaria arribar-les a fer.
  3. Jo intento aportar idees, però sovint m’enduc la sensació que no es tenen en compte o que els altres no les consideren bones.
  4. Els caps ens ho hem de passar bé al cau. No venim només a pencar, sinó a divertir-nos. I jo intento divertir-me.
  5. .................................. (posa-hi el que vulguis)

 

 

 1. (només per a caps de 3er, 4rt o més anys): Amb quina/es d’aquestes afirmacions et sents més identificat?
  1. Correspon als veterans portar el pes de la branca. Els novells ja tindran temps de portar-la; ara el que han de fer és aprendre.
  2. Els caps novells es repengen massa en mi. Esperen que sigui jo el qui ho prepari tot, però haurien d’entendre que som un equip, i que es tracta de que tot ho fem entre tots.
  3. És bo comptar amb caps de 1er i 2on any perquè aporten idees noves, i així no ens estanquem fent sempre el mateix.
  4. És bo comptar amb caps de 1er i 2on any per la seva vitalitat i les ganes que tenen de fer coses. Però encara n’han d’aprendre molt, es nota que no tenen experiència.
  5. Alguns caps no estan gaire per la feina. Està bé que ens divertim, però també hem de fer feina, i l’hauríem de fer tots, no sempre els mateixos.
  6. ..................................... (posa-hi el que vulguis)

 

 

 1. (en el cas que les sisenes o patrulles encara no estiguin fetes) Heu pensat com formareu les sisenes o patrulles (com distribuireu els nens, qui posareu amb qui)?

 

 

 1. Heu parlat entre vosaltres dels nens i nenes que teniu a la branca, del caràcter de cadascun, de qui es relaciona amb qui, de quins són els aspectes que cal treballar?

 

 

 1. Tens la sensació de que esteu educant?

 

 

 1. Quins aspectes esteu educant?
  1. Heu fet caminades?

 

  1. Heu fet tallers i manualitats?

 

  1. Heu fet jocs que desenvolupin l’ús de la vista, l’oïda, el tacte, l’olfacte o el gust?

 

  1. Deixeu que siguin els nens i nenes els que organitzen i planifiquen els projectes de la branca?

 

  1. Feu una revisió amb els nens després de cada acció, que els permeti reflexionar sobre el que han après, el que han fet bé, el que han fet malament, i el que cal canviar per la propera vegada?

 

  1. Heu ensenyat als nens tècniques d’orientació, acampada, supervivència, construcció de cabanes, nusos, etc.?

 

  1. Ensenyeu als nens a compartir les seves coses?

 

  1. Els ensenyeu a perdonar-se entre ells cada cop que s’enfaden?

 

  1. Heu pensat en fer algun projecte destinat a ajudar als altres, sense esperar obtenir res a canvi?

 

  1. Feu de tant en tant jocs distribuint-los en parella, per permetre que els nens es coneguin millor entre sí, i donar peu a establir relacions d’amistat?

 

  1. Quan renyeu a un nen, perquè ha fet alguna cosa a un altre, el feu reflexionar sobre com se sent l’altre nen per allò que li han fet?

 

  1. Heu fet jocs en què els nens passin una mica de por, i tinguin la possibilitat d’enfrontar-se als propis temors?

 

  1. Creus que els nens tenen la sensació de que tota la Unitat formeu un equip, i que les decisions les preneu de forma democràtica entre tots?

 

  1. Heu fet algun joc o projecte en què els nens tinguin l’oportunitat d’aprendre a parlar en públic, encara que només sigui parlar davant dels altres nens i nenes de la Unitat?

 

  1. Heu fet jocs o accions que els ensenyin a no discriminar ningú per diferències de sexe, edat, cultura, religió o opinió?

 

 

 1. Coneixes la Pedagogia del Projecte? Teniu previst aplicar-la?

 

 

VEURE LES SOLUCIONS